Разное

Домашнє насильство: Неприпустима назва — Вікіпедія

Содержание

Домашнє насильство – від фактів до дій. Як Стамбульська конвенція поліпшить становище?

Насильство щодо жінок і домашнє насильство становлять серйозне порушення прав людини, вкорінене в нерівності між чоловіками та жінками й гендерній дискримінації. Проблема насильства щодо жінок актуальна для всіх країн і суспільств без винятку. Домашнє насильство позначається на жінках і чоловіках, хлопцях і дівчатах. Однак світова статистика, а також статистичні дані з різних країн, включно з Україною, свідчать про те, що домашнє насильство нерозмірно зачіпає жінок. Проведене 2019 року опитування під егідою ОБСЄ з питань насильства щодо жінок підтвердило масштаби, яких проблема насильства щодо жінок набула в Україні. Згідно з даними дослідження:

 • 67% жінок стверджують, що з 15 років зазнавали психологічного, фізичного чи сексуального насильства з боку свого партнера чи іншої особи. Найчастіше кривдниками є колишні партнери.
 • Більшість жінок, що зазнавали насильства з боку свого нинішнього чи колишнього партнера або іншої особи, не зверталися до поліції з повідомленнями про найбільш серйозні випадки фізичного та/або сексуального насильства.
 • 64% вважають насильство щодо жінок поширеним явищем, але 41% опитаних жінок вважає, що якщо чоловік проявляє насильство щодо дружини, то ця ситуація має вирішуватися всередині сім’ї. Крім того, майже кожна п’ята жінка вважає допустимим статевий акт без згоди між подружжям або партнерами, що проживають спільно.

І без того масштабна проблема домашнього насильства загострюється у зв’язку з поточною пандемією COVID-19. З огляду на те, що в деяких країнах знову вводиться жорсткий карантин, а в інших і далі застосовуються спеціальні заходи, такі як віддалена робота вдома, важливо пам’ятати, що для багатьох жінок дім може виявитися найнебезпечнішим місцем з-поміж усіх інших. Цього року люди значну кількість часу перебували вдома, а це також означає, що багатьом жінкам довелося провести багато часу зі своїми кривдниками.

Як показують попередні дані, у численних країнах повідомляється про значне зростання домашнього насильства під час пандемії COVID-19. Наприклад, у Франції протягом жорсткого карантину кількість повідомлень про домашнє насильство зросла на 32% лише за тиждень. Таку ж тенденцію можна спостерігати в Україні. За статистикою Національної гарячої лінії ГО «Ла Страда-Україна» із запобігання домашньому насильству, лише за перший місяць карантину кількість дзвінків з усієї України подвоїлась*.

Очевидно, що за минулий рік важливість інструментів боротьби з насильством щодо жінок дедалі зросла. Одним з ефективних інструментів запобігання домашньому насильству є Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, яку часто називають Стамбульською конвенцією. Боротьба з домашнім насильством потребує комплексного підходу, і Стамбульська конвенція становить новаторську міжнародну угоду, покликану скоординовано розв’язати проблему домашнього насильства. Конвенція спирається на чотири підвалини:

 • Запобігання
 • Захист
 • Кримінальне переслідування
 • Скоординована політика

Перший принцип ставить на меті запобігання насильству. Це включає зобов’язання сприяти змінам у ставленні та поведінці, які виправдовують насильство щодо жінок, навчати фахівців, які працюють з постраждалими, задля запобігання насильству та його виявленню, а також розробки корекційних програми для кривдників.

Другий принцип ставить на меті захист постраждалих від насильства. Конвенція вимагає, щоби потреби та безпека постраждалих осіб були в центрі уваги держав. Це, серед іншого, означає забезпечення того, аби постраждалі знали, де і як можна отримати допомогу, створення спеціалізованих служб підтримки, що надають медичну допомогу, психологічні та правові консультації, надання притулків і наявність цілодобових телефонних ліній довіри, видання термінових заборонних приписів з вимогою до кривдників залишити місце проживання сім’ї, а також обмежувальних і захисних приписів.

Третій принцип пов’язаний з притягненням кривдників до відповідальності, забезпечення правосуддя для постраждалих і припинення безкарності. Це означає, що держави зобов’язані забезпечувати належне покарання кривдників, не допускати того, аби культура, релігія, традиції чи інші особисті причини використовувалися задля виправдання злочинної поведінки, а також забезпечувати негайне реагування з боку правоохоронних органів на звернення по допомогу, належне врегулювання ними небезпечних ситуацій і швидке розслідування всіх заяв про насильство щодо жінок.

По-четверте, насильство щодо жінок і домашнє насильство неможливо ефективно подолати, якщо заходи будуть неузгоджені та неорганізовані. Ліквідація домашнього насильства потребує узгоджених зусиль з боку різних суб’єктів, зокрема поліції, судових органів, соціальних служб, служб захисту дітей, медичних працівників, жіночих організацій та інших відповідних партнерів.

Стамбульська конвенція також передбачає моніторинговий механізм, який підтримує дотримання стандартів конвенції. Моніторинговий механізм оцінює, наскільки добре ці стандарти реалізовані на практиці. Висновки та рекомендації моніторингових звітів допомагають забезпечувати дотримання державами Конвенції та гарантувати її довгострокову ефективність.

Як Україна долає домашнє насильство?

2017 року в Україні був ухвалений закон, який встановлює кримінальну відповідальність за домашнє насильство. Цей закон вніс низку поліпшень до заходів із протидії домашньому насильству. Окрім встановлення кримінальної відповідальності, законом вдосконалено порядок надання послуг постраждалим особам, створено спеціальні підрозділи поліції для розгляду випадків домашнього насильства, причому поліція також може видавати заборонні приписи та негайно забороняти кривднику наближатися до постраждалої особи. Крім того, створено спеціальний реєстр випадків домашнього насильства, призначений для використання виключно уповноваженими правоохоронними органами та соціальними службами, аби підвищити їхню загальну поінформованість під час розроблення відповідних заходів.

Значний внесок до зміцнення зусиль української влади із запобігання насильству щодо жінок та боротьби з ним, а також до підтримки процесу ратифікації Стамбульської конвенції здійснюється Радою Європи. 2016 року Україна вперше наблизилася до її ратифікації, але її було відхилено більшістю голосів депутатів українського парламенту. Причиною цього, як стверджувалося, був текст Конвенції з посиланнями в ній на сексуальну орієнтацію і гендер, що сприймалося як таке, що суперечить українським традиціям і християнським цінностям. Це явне і серйозне нерозуміння Конвенції, метою якої є запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьба з цими явищами. Аналіз процесу ратифікації свідчить про те, що, попри чітко сформульовані цілі Конвенції, а також серйозність цього явища і його вплив на постраждалих і суспільство, попри значний внесок Ради Європи до підтримки процесу ратифікації Конвенції, останніми роками низка груп поширює неправдиві відомості про Конвенцію. Необхідно чітко зазначити, що мету Стамбульської конвенції визначено в її офіційній назві: запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьба з цими явищами. Це єдина мета Конвенції.

Пандемія COVID-19 висвітлила, що й в Україні потрібно багато ще чого зробити. Дослідження організації «ООН Жінки» з питань COVID-19 і служб протидії домашньому насильству свідчить, що жінки та дівчата можуть частіше натрапляти на труднощі зі своєчасним сповіщенням про насильство та отриманням необхідних поліцейських і судових послуг як особисто, так і телефонами довіри, оскільки цілодобово живуть зі своїми кривдниками й не мають можливості зателефонувати непомітно. Протягом цього часу заборонні приписи можуть не виконуватися, тим самим сприяючи безкарності, тоді як насильство щодо жінок — посилюватися. Як витікає з нового дослідження Ради Європи щодо видання заборонних та обмежувальних приписів у випадках домашнього насильства в Україні, жінки становлять 88% заявників на видання заборонних приписів.

Є ознаки того, що поліцейська статистика в Україні стосовно побутового насильства протягом пандемії COVID-19 не віддзеркалює масштабів цієї проблеми. НУО спостерігали зростання числа звернень на гарячі лінії у зв’язку з домашнім насильством, але поліція про це не повідомляє. Отримання термінових заборонних приписів є складною справою, і, як видається, в питанні домашнього насильства існує брак довіри до поліції. Згідно з недавнім дослідженням «Вплив COVID-19 на права жінок в Україні», проведеним Асоціацією жінок-юристок України «ЮрФем», у період суворих карантинних обмежень поліція скоротила видання термінових заборонних приписів на 5% відносно кількості звернень. Кількість виданих судами обмежувальних приписів скоротилася на цілих 38%, якщо порівняти з початком року. Вимушене перебування в замкненому приміщенні із кривдниками, відсутність достатньої кількості спеціалізованих притулків, ускладнений доступ до правової допомоги та соціальних послуг – це ті виклики, з якими зіткнулись постраждалі, серед яких у 85% випадків жінки та 1,2% випадків – діти. Як показують ці дослідження, багато ще чого належить зробити.

І в цьому головним інструментом є Стамбульська конвенція. У надзвичайних ситуаціях, таких як пандемія COVID-19, особливо важливими є друга та четверта підвалини. Забезпечення належних заходів захисту жінок і дітей – це ключовий елемент у ситуаціях, коли люди замкнені в своїх будинках і коли їх хвилюють економічні турботи, здоров’я та безпека. Щоби заходи захисту були ефективні, вони мають бути скоординовані та всеохоплювальні. Ратифікація Стамбульської конвенції дає Україні й інші переваги. Систематичний підхід до запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, підсилений моніторинговою системою, забезпечить також і те, що Україна робитиме все від неї залежне в нашій спільній боротьбі з насильством щодо жінок і домашнім насильством. Таким чином, украй важливо, аби Україна ратифікувала Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами.

*Статистичні дані про дзвінки з повідомленнями про домашнє насильство, ГО «Ла Страда-Україна» (січень–червень 2020 р.).

Додаткова інформація

Рада Європи:

https://www.coe.int/en/web/genderequality/violence-against-women

https://www.coe.int/en/web/genderequality/the-istanbul-convention-a-tool-to-advance-in-fighting-violence-against-women-and-domestic-violence-in-ukraine

https://rm.coe.int/ukr-restraining-protection-orders-dv-report-ukraine/1680a03399?fbclid=IwAR01Dh4s93A4x5pR3JhSZYkZbcv8x94ztnlZlNk5m8a4WTr86tChaebf7vg

Посилання

ЄІГР: COVID-19 і гендерна рівність — насильство за ознакою статі, https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/gender-based-violence

«ЮрФем». Вплив COVID-19 на права жінок в Україні, http://jurfem.com.ua/wp-content/uploads/2020/11/%D0%92%D0%9F%D0%9B%D0%98%D0%92-%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%86%D0%94-19-%D0%9D%D0%90-%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%90-%D0%96%D0%86%D0%9D%D0%9E%D0%9A-%D0%92-%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%86. pdf

Катерина Бусол. Домашнє насильство в Україні: уроки COVID-19, https://www.chathamhouse.org/2020/07/domestic-violence-ukraine-lessons-covid-19?CMP=share_btn_em

ОБСЄ. Проведене під егідою ОБСЄ опитування про добробут і безпеку жінок, https://www.osce.org/projects/survey-on-the-well-being-and-safety-of-women

«Жінки ООН». COVID-19 і надання основних послуг постраждалим від насильства щодо жінок і дівчат, https://www.un-ilibrary.org/public-health/covid-19-and-essential-services-provision-for-survivors-of-violence-against-women-and-girls_e8db3f66-en

Домашнє насильство — де шукати допомогу

За перший місяць цього року домашнього насильства зазнали 63 жителів Кіровоградської області. Це 62 жінки і 1 дитина. За 2020 рік – 790 людей. З них 750 жінок, 34 чоловіки і 6 дітей. Як карають домашніх кривдників в Україні, на який захист можуть розраховувати потерпілі? Куди можна звернутися і яку реальну допомогу отримати? Журналістка Суспільного Вікторія Волошаненко говорила з людьми, чия професійна діяльність безпосередньо пов’язана з захистом потерпілих. Про 10-річну історію стосунків із домашнім агрессором розповіла кропивничанка Світлана.

У суспільстві недооцінюють проблему ­­­­

«Насильство починається тоді, коли в одного партнера виникає бажання контролювати ситуацію і бути домінантом у відносинах. І він чи вона (тобто партнер) починає ламати іншого партнера, щоб встановити домінантні відносини“, – розповідає правозахисниця, виконавча директорка громадської організації «Територія успіху» Інга Дуднік. Їй довелося спілкуватися з людьми, які постраждали від різних видів насильства. «Хіба що крім сексуального, – каже правозахисниця. – Бо в нас тільки починають про це говорити. Зґвалтування в шлюбі багато хто не вважає злочином».

Усі види насильства небезпечні, тому що будь-який з них може привести до розладів психічного здоров’я і до смерті. Фізичне насильство – це безпосередній вплив і пряма загроза життю. Психологічне може призвести до самогубства. Економічне насильство – це коли людину позбавляють їжі, потрібних ліків, умов проживання.

Інга Дуднік каже, що в суспільстві недооцінюють проблему. «Людині говорять, що їй усе здалося, і насправді нічого не сталося. А стороння підтримка має довести, що це все реально відбувається, це не галюцинація і не психологічний збій“.

За словами Інги Дуднік, є сталий алгоритм роботи з випадками домашнього насильства. Перше – це профілактика, широка інформаційна кампанія, щоб суспільство вчилося ідентифікувати насильство і мало нетерпимість до нього. Другий етап – це вже реагування. Підключаються соціальні служби і поліція. На них покладається відновлення майнових прав і юридичного статусу, психологічна допомога.

«Є напрямок, який в Україні існує лише номінально. Це корекційні програми для тих, хто вчиняє домашнє насильство. Вони законодавчо існують, але практично не проводяться», говорить правозахисниця.

Також у Кіровоградській області бракує притулку для тих, хто зазнав домашнього насильства. Закон передбачає, що їх мають створювати органи місцевого самоврядування. «У Кропивницькому процес триває з 2019 року. У грудні 2019-го створили робочу групу. Підготували всі документи. Але їх поки що не виносять на розгляд сесії. По області в деяких містах створено кризові кімнати», – розповіла Інга Дуднік.

Штрафи не мають ефекту. «Штрафи – це взагалі неефективно, – говорить Інга Дуднік, – тому що від цього страждає бюджет сім’ї. Звідки їх виплачують? З заробітної плати. Громадські роботи – це набагато ефективніший засіб».

Історія Світлани

Свою історію розповіла кропивничанка Світлана. Попросила на називати її прізивще. Вона – мама трьох дітей, переселенка з зони проведення Антитерористичної операції. Зараз розлучена. До цього, перебуваючи в шлюбі, упродовж десяти років потерпала від домашнього насильства.

“Ми з чоловіком прожили в шлюбі 10 років, – розповідає Світлана, – і з самого початку, фактично після весілля, я почала відчувати агресивні дії. Спочатку вони були дрібні. Потім усе перейшло в жорсткішу форму. Уже почали страждати від цього діти. І зрештою я вирішила піти, бо зрозуміла, що це вже переходить всі можливі межі. Я спершу думала, що все перемелеться, зміниться. Саме ця надія, і ще страх, заважали мені зробити якісь кроки. А потім почали з’являтися явні синці. Людям доводилося щось пояснювати. Я намагалася звертатися до правоохоронців, тоді ще була міліція. Але в міліції мені нічим не допомогли. Вони нічого не зробили. Я прийшла, вони все записали, а потім забули. До психолога і юриста не зверталася. А потім ще й війна прийшла. Я – переселенка. Зрозуміла, що я не можу з цим боротися і вже в Кропивницькому звернулася в центр безплатної правової допомоги, і вони сказали, що саме можна зробити. Колосальною для мене є підтримка адвоката“.

Жінка звернулась до юристів після того, як чоловік не просто жорстоко побив її. Він викрав ключі від квартири, вночі прокрався до ліжка, накинувся на жінку і почав душити, бити її, розірвав рота і зламав ніс. “Останнє, що пам’ятала жінка, це те, що дуже боліла голова від удару, коли колишній чоловік тягнув її за ногу по вулиці до своєї квартири. Наслідком всього цього був струс головного мозку, переломи кісток, гематоми й садна. За цим фактом було порушено кримінальну справу“, – розповіла адвокатка Анастасія Шепеленко. Стосовно кривдника отримано обмежувальний припис. На сьогодні відкрите кримінальне впровадження, триває досудове слідство.

“У випадку зі Світланою досить швидко зібрали документи, і суд швидко видав обмежувальний припис, тому що ситуація була кричущою. Те, що з нею зробив кривдник, жахливо для кожної людини. Я пишаюся цією жінкою, тому що вона, щоразу, переборюючи страх і біль, бореться за себе. Це наш обов’язок – допомагати таким людям, – каже адвокатка Анастасія Шепеленко. – На жаль, підозру чоловікові, який вдома чинив насильство, ще не вручено“.

Як допомагають юристи

Анастасія Шепеленко – регіональна представниця UNBA NEXT GEN в Кіровоградський області, адвокатка-тренерка у рамках проєкту «Стамбульська конвенція: інструмент для посилення боротьби з насильством стосовно жінок і домашнім насильством в Україні». З-поміж її клієнтів в адвокатській діяльності – люди, які шукають захисту від домашнього насильства.

“Звертаються переважно жінки різного віку і з різним соціальним статусом, – каже Анастасія. – Інколи трапляються чоловіки. Це пенсіонери, які страждають від економічного насилля. Наприклад, у них родичі можуть забирати пенсію. Але загалом соціального статусу насилля не має. Люди скаржаться на побиття, на погрози, на залякування. Чоловіки й жінки старшого віку зазвичай просять захисту від дітей – як правило, синів, рідше доньок. Молодші люди скаржаться на партнерів, зокрема, жінки на чоловіків. Наприклад, є випадки, коли подружжя багато років перебуває в шлюбі, дружина не працює і виховує дітей. Чоловік користується тим, що жінка не має роботи, і психологічно тисне на неї, говорячи: “Щось не влаштовує, іди“.

За словами адвокатки, насамперед треба дати людині розуміння того, що її права порушили, а також пояснити, як себе захистити. “Для деяких людей стає відкриттям, – розповідає Анастасія, – що стосовно них роками вчинялося домашнє насильство. Що, виявляється, фактом домашнього насильства є і побиття, і відбирання пенсії, і інтимні стосунки не за згодою, а з примусу з аргументацією “ми ж перебуваємо в шлюбі“.

Деякі люди так і залишаються на етапі консультації. Вони не мають, куди йти, бояться робити рішучі кроки. Але, як правило, коли людина приходить за порадою до юриста, вона все-таки готова виходити з цього кола насильства і рухатися далі, говорить адвокатка. З такими людьми збирають потрібні документи, звертаються до психолога, отримують його висновок, йдуть до суду за необхідністю отримувати обмежувальний припис.

Цифри про факти

У Кропивницькому за 2020 рік здійснили 1776 виїздів мобільної групи на виклики про факти домашнього насильства. Підтвердилося 778. Про це повідомили в секторі протидії домашньому насильству відділу превенції Кропивницького районного управління поліції. Винесли 118 термінових заборонних приписів. Склали 730 адміністративних протоколів. На облік поставили 425 людей, які здійснили домашнє насильство. Зняли з обліку 399.

У січні 2021 року здійснили 142 виїзди. 63 з них підтверджено. Винесли 11 термінових заборонних приписів. Склали 63 адмінпротоколи.

Як карають домашніх кривдників в Україні

 • Зараз за домашнє насильство в Україні передбачена адміністративна відповідальність: штраф, виправні роботи або адміністративний арешт до 7 діб, але в разі трьох і більше порушень правоохоронці можуть відкрити кримінальне провадження. У цьому разі покарання можуть бути такі: громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, арешт до шести місяців, обмеження волі до п’яти років або позбавлення волі до двох років.
 • У січні 2018 року в Україні набув чинності закон «Про запобігання та протидію домашньому насильству“.
 • У січні 2019 року в Україні набули чинності зміни до Кримінального кодексу, що визнають системне насильство в сім’ї злочином.

Про обмежувальні і заборонні приписи

Обмежувальний припис – це встановлений у судовому порядку захід тимчасового обмеження прав чи покладення обов’язків на особу, яка вчинила домашнє насильство, розповіла Суспільному адвокатка Анастасія Шепеленко. За її словами, треба звертатися з заявою до суду, і суд може ухвалити рішення, наприклад, про заборону для кривдника наближатися до постраждалої особи чи покинути спільне місце проживання.

А терміновий заборонний припис видається на місці працівниками поліції і спрямований на негайне припинення домашнього насильства. Видається строком до 10 днів.

Як на практиці втілюється обмежувальний припис?

“Те, що в мене було на практиці, – каже Анастасія, – суд зобов’язував кривдників покидати спільне місце проживання, забороняв їм наближатися до жертви, спілкуватися та інше. За дотриманням припису стежить поліція. Але такі приписи отримати непросто. Повинні бути серйозні підстави і не бути спору щодо майна. З приводу повторних обмежувальних приписів до мене не зверталися. Мабуть, оті шість місяців є дієвими. Або людина, яка постраждала від насильства, встигає змінити місце проживання і загалом перелаштувати своє життя. Або ж заходи впливають на кривдника, і ситуація знижує градус. Але, враховуючи досить невеликий термін практичного впровадження цих обмежувальних приписів (три роки – ред.), я не можу однозначно сказати, наскільки вони включають повторність“.

Загалом, закон на боці потерпілої особи – каже адвокатка. Але щоб довести це, треба досить багато зусиль і з боку потерпілої людини, і з боку того, хто надає правову допомогу. “Головне – вивести людину з кола домашнього насильства, переконати її, що треба боротися. Є таке поняття, як синдром набутої безпорадності. Це коли люди не бачать виходу, який насправді є, і треба їм допомогти», – говорить Анастасія Шепеленко.

Від насильства не застрахований ніхто

“Від цього не можна бути застрахованим, – каже кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри практичної психології ЦДПУ імені Володимира Винниченка, практикуюча психологиня Ірина Радул. – Психіка людини унікальна і має здатність до змін. І ми не можемо спрогнозувати, що на нас вплине наступної хвилини. Психотипи людей, які страждають від домашнього насильства, різні. Навіть кремезні чоловіки часом потрапляють під психологічне насильство з боку жінок. І це не йдеться про маніпуляції. Це справді жінки наскільки деспотично ставляться до чоловіків, що це вже є психологічним насильством. Один з моїх клієнтів розповідав мені, що його била дружина.

Людина, яка здійснює насильство, сама переживає деструктивні стани у внутрішньому світі, незадоволення, нереалізацію. Сама впоратися не може і проявляє емоції на близьких людях. Це може бути авторитарна людина, яка звикла керувати, або та, яка відчуває залежність від неї членів родини. До речі, кривдники за психологічною допомогою до мене жодного разу не зверталися. Вони, мабуть, упевнені, що впораються і взагалі на правильному шляху. Не знають, що можна жити якось по-іншому.

Анонімність чи оприлюднення проблеми – це вибір самої людини, яка потерпає від насильства. Щодо психологів, то вони всі працюють на засадах конфіденційності і анонімності, не розголошуючи дані. Але, наприклад, якщо ми дізнаємося про загрозу скоєння вбивства, ми повинні повідомити правоохоронним органам“.

Смирення – це не бездіяльність

“Як священик я постійно стикаюся з конфліктами в сім’ї, часом з випадками агресії. Це питання дуже болюче, – говорить протоієрей Іван Верескун, священик Благовіщенського храму в Кропивницькому (Українська православна церква). – Я перебуваю в пошуку, як це можна вирішити. Зі свого боку намагаюся знімати просвітницькі відео, писати пости в соцмережах про сімейні стосунки, про конфлікти. І я вважаю, що ми – суспільство – цій темі мало присвячуємо уваги.

Фізичне насильство – це злочин проти того, хто з тобою ділить хліб і живе з тобою під одним дахом. У випадку психологічних проблем терпіти можна тоді, коли людина хоче мінятися і визнала свою помилку, наприклад, погарячкувала, образивши словом. Але якщо людина вважає, що вона вчиняє правильно, не рахується з твоїм емоційним станом, то це ні до чого хорошого не приведе.

Існує відмінність між смиренням і позицією жертви. Смирення не означає послух в усьому. І це зовсім не бездіяльність. “Змиритися“ – це реагувати мирно, спокійно і врівноважено на ситуацію. Це не означає нахилити голову і мовчати. Навіщо тоді такі стосунки? Треба піднімати ці теми, обговорювати, спілкуватися. Та людина, яка хоче жити щасливим сімейним життям, не знущатиметься зі своєї половинки. Люди сходяться для щастя, а не страждань“.

На який захист, окрім психологів, правознавців та поліції можуть розраховувати в Україні люди, які потерпають від домашнього насильства?

В Україні запустили сайт для людей, які потерпають від домашнього насильства. Онлайн-платформа має назву “Мені здається“. ЇЇ створили Інститут когнітивного моделювання, фонд Марії Єфросініної за підтримки Товариства Червоного Хреста України. Сайтом може скористатися будь-яка людина, яка хоче анонімно розповісти свою історію. За бажанням, можна залишити дані для зворотного зв’язку.

Що відомо: депутати Верховної Ради хочуть посилити відповідальність за домашнє насильство. Законопроєкт №3908-1 підтримано в першому читанні 3 лютого. Пропонується карати тих, хто здійснює насильство, суспільно-корисними роботами з одночасним спрямуванням грошей за виконання таких робіт потерпілій людині.

В Україні зафіксували понад 200 тисяч звернень про домашнє насильство у 2020 році

Про це у Національній соціальній сервісній службі України повідомили на запит «Радіо Свобода».

Так, 180 921 звернення надійшло від жінок, 27 676 — від чоловіків та 2 756 — від дітей.

У Нацсоцслужбі додали, що станом на 1 січня 2021 року у 18 областях та у Києві діє 33 притулки для постраждалих від домашнього насильства.

У Закарпатській, Одеській та Чернівецькій областях — по три притулки; у Києві, Дніпропетровській, Донецькій, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Харківській та Київській областях — по два притулки; у Вінницькій, Волинській, Запорізькій, Луганській, Рівненській, Тернопільській, Херсонській та Хмельницькій областях — по одному.

У Чернігівській, Черкаській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Сумській та Житомирській областях на початок 2021 року не було притулків для постраждалих від домашнього насильства.

Також у соцслужбі зазначили, що в Україні діють 304 мобільні бригади соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Також у країні працює 10 денних центрів для перебування постраждалих від насильства.

Куди звертатися у випадку домашнього насильства?

 • 102 ― Національна поліція України;
 • 15-47 ― урядова гаряча лінія для постраждалих від домашнього насильства;
 • 116-123 або 0 800 500 335 ― «Ла Страда»;
 • 772 або 0 800 500 225 ― Національна дитяча гаряча лінія;
 • мобільні бригади Міністерства соціальної політики в регіонах;
 • денні центри UNFPA;
 • @police_helpbot ― чат-бот у Telegram від МВС.

На сайті «Розірви коло» ви знайдете інформацію, як розпізнати насильство та захистити себе.

Наприкінці грудня 2020-го у Нацполіції повідомили, що за 10 місяців року українці частіше, ніж за весь 2019 рік, зверталися до правоохоронців щодо домашнього насильства. Так, за 10 місяців поліція отримала 174 386 заяв про вчинення правопорушень та інші дії, пов’язані з домашнім насильством. Для порівняння: за весь 2019 рік правоохоронці отримали 113 763 таких заяви.

Що загрожує за домашнє насильство?

В Україні домашнє насильство підпадає як під адміністративне, так і під кримінальне законодавство:

 • За перший випадок домашнього насильства передбачене адміністративне покарання: штраф (170-340 грн), 30-40 годин виправних робіт або до тижня в ізоляторі.
 • Повторне вчинення домашнього насильства протягом року карається трохи жорсткіше: штраф (340-680 грн), 40-60 годин виправних робіт або 15 діб в ізоляторі. 
 • До кримінальної відповідальності можуть притягнути, якщо кривдник не зупинився після двох адміністративних стягнень і знову потрапив у поле зору поліції. Тоді порушнику загрожують громадські роботи від 150 до 240 годин, арешт до 6 місяців або обмеження волі до п’яти років чи позбавлення волі до двох років.

Крім того, у Верховній Раді попередньо підтримали законопроєкт, яким хочуть запровадити ще один вид покарання: суспільно корисні роботи.

ВС висловився стосовно систематичності діяння / Публикации / Судебно-юридическая газета

Не має значення, чи було відображено в адміністративному протоколі поліції, в обмежувальному приписі чи в іншому документі факт перших двох актів насильства.

Словосполучення «систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства» описує діяння. При цьому не має значення, чи було відображено в адміністративному протоколі поліції, в обмежувальному приписі чи в іншому документі факт перших двох актів насильства. Факт документування має значення для доказування систематичності, але не більше ніж інші передбачені законом докази.

На цьому наголосив Верховний Суд колегією суддів Другою судової палати Касаційного кримінального суду  у справі № 583/3295/19.

Обставини справи

Так, з матеріалів справи відомо, що чоловік, який раніше притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення насильства в сім`ї, усвідомлюючи свою перевагу у фізичному розвитку та у молодому віці, діючи умисно та з мотивів явної неповаги до існуючих норм співжиття в сім`ї, на ґрунті неприязних відносин, вчинив щодо своєї матері дії психічного насильства, що виразилось в словесних образах нецензурною лайкою та демонстрації своєї фізичної переваги, тим самим завдав шкоду психічному здоров`ю потерпілої. Його систематичні протиправні дії призвели до психологічних страждань матері та погіршення якості її життя, вона перебуває у пригніченому тривожному стані, потребує постійної медичної та психологічної допомоги, хоче захиститись від насильства сина.  

За вироком місцевого суду, чоловіка було засуджено до покарання у вигляді позбавлення волі на 3 роки. Ухвалою апеляційного суду вирок суду першої інстанції змінено: постановлено вважати чоловіка засудженим за ст.  185 ч. 3 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки.

Вирок суду першої інстанції  за ст. 126-1 КК України скасовано, а кримінальне провадження в цій частині закрито на підставі ст. 284 ч. 1 п. 2 КПК України у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

З рішенням суду апеляційної інстанції не погодився прокурор та подав касаційну скаргу, зокрема вважаючи рішення апеляційного суду про закриття кримінального провадження за ст. 126-1 КК України незаконним та необґрунтованим.

Розглядаючи справу, ВС зазначив, що статтею 126-1 КК України передбачено кримінальну відповідальність за вчинення домашнього насильства, тобто умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, що призводить до фізичних або психологічних страждань, розладів здоров`я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи.

Об’єктивну сторону зазначеного кримінального правопорушення складають діяння, що виражаються в систематичному насильстві у формах фізичного, психологічного та економічного насильства. Сексуальне насильство виходить за межі цих форм і за наявності підстав кваліфікується за відповідними статтями КК України.

ВС наголосив, що словосполучення «систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства» описує діяння. Закінченим кримінальне правопорушення вважається з моменту хоч б однієї із трьох форм насильства (фізичного, психологічного чи економічного), втретє, у результаті чого настав хоча б один із вказаних в законі наслідків. При цьому не має значення, чи було відображено в адміністративному протоколі поліції, в обмежувальному приписі чи в іншому документі факт перших двох актів насильства. Факт документування має значення для доказування систематичності, але не більше ніж інші передбачені законом докази.

Шкода фізичному або психологічному здоров`ю потерпілої особи, передбачена 173-2 КУпАП, саме з метою відмежування від шкоди, визначеної ст. 126-1 КК України, не охоплюється поняттям «фізичні або психологічні страждання, втрата працездатності, емоційна залежність, погіршення якості життя потерпілої особи».  

Судді ВС підкреслили, що суд апеляційної інстанції при прийняття рішення не зіставив фактичних обставин правопорушення в адміністративному та кримінальному провадженнях, не з’ясував наявність у даній конкретній справі умов, які не виключають подвійного провадження в рамках кримінального та адміністративного права, не врахував, що за фактом домашнього насильства 21 жовтня 2019 року засуджений до адміністративної відповідальності не притягувався, його систематичні дії призвели до психологічних страждань матері та погіршення якості її життя, тобто до наслідків, які не охоплюються ст. 173-2 ч. 2 КУпАП.

Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, коли суд може зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу на 50%.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал та на Twitter, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Домашнє насильство: що робити і куди скаржитись? Покрокова інструкція

ОЗНАКИ ТОГО, ЩО ПРОТИ ВАС ВЧИНЯЮТЬ НАСИЛЬСТВО

Зазвичай люди, які зазнають домашнього насильства, не розуміють, що зіткнулись із ним. У суспільстві існує думка, що насильством слід вважати лише фізичні вияви агресії.

Проте експерти говорять про його наступні різновиди.

Психологічне насильство може проявлятись у тому, що людина принижує та маніпулює вами, зневажає та ігнорує ваші бажання, думки, почуття. До цього виду насилля також відносять переслідування, постійний контроль з боку кривдника, погрози. Якщо вас ігнорують чи дискримінують через ваші переконання, віросповідання, національну, расову належність чи походження, шантажують – все це є одним із проявів психологічного насильства.

Коли вас обмежують у доступі до грошей чи забороняють використовувати ваші кошти так, як ви вважаєте за потрібне, це можна вважати економічним насильством. До нього також слід віднести пошкодження вашого майна, перешкоджання в доступі до їжі, житла, майна, обмеження в можливості працевлаштування чи навчання, змушення до жебрацтва та шантажування.

Якщо вас ґвалтують або примушують до небажаних сексуальних контактів, то це прикладсексуального насильства. Примус до сексу з іншими людьми, збочених форм сексуальних стосунків, до роботи у порноіндустрії чи секс-бізнесі, до вагітності чи аборту також вважаються виявом сексуального насильства.

Фізичне насильство проявляється в побиттях, обмеженні вашої свободи, коли вас не випускають із власного дому або, навпаки, не впускають туди. Насильством слід вважати змушення до вживання алкоголю чи наркотиків. Погрози вбити чи навмисно створити ситуацію, яка може загрожувати вашому життю та безпеці, примусове переміщення в межах держави або за кордон, позбавлення їжі, сну чи відпочинку експерти також називають виявами домашнього насильства.

1111111.jpg

Пам’ятайте, що не слід чекати поки словесні погрози переростуть у фізичне насильство.

Ви можете убезпечити себе ще до фізичних проявів та розпізнати агресора/ку. Сигналом для вас можуть слугувати: спроби задушити вас, вчинення невдалих спроб суїциду (як один з різновидів маніпуляції), вбивство домашніх тварин, насильство щодо дітей.

Також слід бути обережними з тими, хто мав досвід застосування зброї проти інших та наразі має доступ до будь-якого виду зброї, а також з тими, хто ґвалтував когось або має потребу завдавати біль та ображати інших.

ЯК БЕЗПЕЧНО ПІТИ ВІД ЛЮДИНИ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ НАСИЛЬСТВО

Якщо ви зазнали будь-якого з видів насильства або розумієте, що існує загроза його скоєння, пам’ятайте, що найголовніше правило – НЕ МОВЧАТИ!

Розкажіть друзям, знайомим, сусідам або родичам про такі факти. Попередьте їх про можливу небезпеку та попросіть звернутися до поліції в разі необхідності. Тримайте постійний контакт із довіреною особою, щоб вона знала, чи все у вас гаразд.

Якщо у вас не має можливості розповісти про насильство знайомим, то ви завжди можете звернутися на гарячу лінію 0 800 500 335 або 116 123 (короткий номер) з будь-якого телефону по всій території України. Лінія є безкоштовною, анонімною та конфіденційною. Тут вам порадять, що робити у вашій конкретній ситуації в конкретний момент. Якщо насильство відбувається безпосередньо в момент дзвінка, вас одразу перемкнуть на поліцію.

У деяких містах України можна також зателефонувати до мобільної бригади соціально-психологічної допомоги. Їхні контакти тут.

Існують й інші телефони допомоги, куди ви можете подзвонити. Але пам’ятайте: якщо ви шукаєте подібну інформацію вдома, то після цього слід видалити історію переглядів у інтернеті.

33333333.jpg

Продумайте свій план дій: підготуєте сумку з необхідними речами, документами (паспорт, свідоцтво про народження дітей, свідоцтво про право власності на майно), грошима, ювелірними виробами, які можна продати в разі необхідності, ліками. Вивчіть на пам’ять телефони відповідних служб та ваших довірених осіб на випадок, якщо ви залишитесь без свого телефона.

Спробуйте знайти місце, де б ви могли сховатись. Пам’ятайте, що головне правило надійної схованки – це таємність. Людина, яка здійснює домашнє насильство, не повинна знайти вас там, а знайомі, які зголосилися допомогти, повинні мати змогу захистити вас.

Перед тим як піти від людини, що завдає вам шкоди, слід видалити все електронне листування, історію переглядів в інтернеті та знищити будь-які паперові нотатки, які можуть допомогти знайти вас.

Також потрібно поскаржитись на домашнє насильство в поліцію. Можна зателефонувати на 102 або залишити заяву у дільничного офіцера.

Якщо тривалий час проти вас здійснювалося фізичне насильство, необхідно зняти побиття. На судмедекспертизу вас може направити дільничний офіцер або інший співробітник поліції районного відділення, до якого ви звернетесь із заявою про насильство.

Письмова заява подається на ім’я начальника державного правоохоронного органу. В ній коротко та чітко вказуються всі обставини справи та висловлюється конкретна вимога стосовно наслідків заяви. Письмова заява може бути надіслана як цінний лист із повідомленням про доставку чи подана особисто, але обов’язково на копії, яку ви залишаєте у себе, повинен стояти вхідний номер та дата отримання вашої заяви правоохоронним органом.

Після того як поліція оформить ваші документи, вас можуть прихистити у притулку, які вже зараз є майже в кожному місті, а згодом їхня кількість має зрости, як це передбачено новим законодавством із протидії насильству.

Один з таких притулків є в м. Кривому Розі. Тут жінка з дітьми може проживати безкоштовно протягом трьох місяців, готувати документи на розлучення, отримати психологічну та юридичну допомогу.

Якщо насильство відбувалося у присутності дітей або щодо них, у тому числі якщо це психологічне насильство, а саме образи, приниження, погрози, звинувачення тощо, напишіть заяву до служби у справах дітей.

Ви маєте право не давати кривдникові бачитися та спілкуватися з дітьми, поки рішенням суду не буде визначено способу його участі у вихованні дітей та призначено дні, години та визначено умови побачень. Відповідно до статті 159 Сімейного кодексу України, суд має право вирішити, що побачення з дітьми може відбуватися лише в присутності третіх осіб, зокрема психолога, соціального працівника тощо.

За новим законом потерпілі від насильства можуть отримати безкоштовну юридичну допомогу в Центрах безоплатної правової допомоги. Зокрема, юристи можуть допомогти із розлученням та захистом майнових прав.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО НАСИЛЛЯ ВІДБУВАЄТЬСЯ РАПТОВО

Не завжди вдається уникнути насильства, а тому слід підготувати себе до того, що в один момент вам доведеться екстрено виходити з кризової ситуації.

Перше, що слід пам’ятати, – не варто відповідати агресією на агресію. Особливо цього не слід робити з людиною, яка перебуває у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

Спробуйте повідомити про ситуацію знайомим, друзям, родичам. Якщо у вас є можливість викликати поліцію – зробіть це! Коли правоохоронці прибудуть на місце, то чітко поясніть їм що сталося та напишіть заяву. Якщо у вас є тілесні ушкодження, то зафіксуйте їх. Висновки лікарів можуть стати одним з доказів на суді.

Поліція, приїхавши на виклик, за наявності для цього підстав, може застосувати до кривдника терміновий заборонний припис. Терміновий заборонний припис стосовно кривдника виноситься кривднику уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України у разі існування безпосередньої загрози життю чи здоров’ю постраждалої особи з метою негайного припинення домашнього насильства, недопущення його продовження чи повторного вчинення.

Припис виноситься за заявою постраждалої особи, а також за власною ініціативою працівника уповноваженого підрозділу поліції за результатами оцінки ризиків.

Під час вирішення питання про винесення припису пріоритет надається безпеці постраждалої особи. Зазначена вимога поширюється також на місце спільного проживання (перебування) постраждалої особи та кривдника незалежно від їхніх майнових прав на відповідне житлове приміщення.

Припис може містити такі заходи:

зобов’язання залишити місце проживання (перебування) постраждалої особи;

заборона на вхід та перебування в місці проживання (перебування) постраждалої особи;

заборона в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою.

У разі вчинення щодо вас сексуального насильства зателефонуйте на 102 і повідомте про зґвалтування. Важливо, щоб ви дочекалися поліції, не милися та нічого не рухали у квартирі до моменту прибуття поліції, оскільки необхідно буде пройти медичну експертизу.

         Якщо ви стали жертвою насильства вам необхідно терміново звернутися до поліції за номером телефону 102, або до відповідальної особи Виконавчого комітету Девладівської сільської ради Поліщук Валентини Миколаївни – заступник голови – керуюча справами Виконавчого комітету Девладівської сільської ради за номером телефону – 2-41-75.

         Також за додатковою інформацією ви можете звернутися до служби у справах дітей Виконавчого комітету Девладівської сільської ради за номером телефону 2 -41-78.

Домашнє насильство щодо жінок під час карантинних обмежень. Чому Україна навчилася за рік в умовах пандемії?

Вже протягом року Україна живе в умовах пандемії, періодично запроваджуючи жорсткі карантинні обмеження. Тисячі українських сімей опиняються ізольованими у власних домівках в умовах зростаючої напруги у стосунках, безробіття і стресу. Український кризовий медіа-центр ініціював експертне обговорення для того щоб з’ясувати, чи вдалося за рік набути досвіду для мінімізації випадків домашнього насильства щодо жінок, як на кількість та характер цих випадків вплинули карантинні обмеження і які зміни могли б бути корисними для покращення ситуації. Для того щоб скласти враження про ситуацію з домашнім насильством щодо жінок в Україні, Український кризовий медіа-центр долучив до обговорення представниць організацій, які працюють в різних регіонах країни. Вони розповіли про особливості своєї роботи та поділилися досвідом, якого вони набули протягом «карантинного» року. 

Експерти та правозахисники зазначають, що проблема домашнього насильства щодо жінок є актуальною для всіх країн світу. Так само, міжнародний досвід демонструє, що пандемія коронавірусу загострила  ситуацію по всьому світу і Україна не є унікальною в цьому плані. Катерина Бороздіна, віце-президентка ГО «Ла Страда-Україна», поділилася попередніми результатами дослідження, проведеного разом з міжнародними партнерами, щодо впливу пандемії на випадки домашнього насильства і на реагування державних органів на них. 

«Ми дізналися про досвід інших держав і можемо сказати, що проблеми однакові у всіх країнах. Дійсно, карантинні обмеження, обмеження пересування, які закрили людей в 4 стінах, вплинули на всі родини. Згідно з попередніми результатами дослідження, 10-20% жінок говорили, що під час минулорічного карантину вони вперше зазнали домашнього насильства. Воно починалося з психологічного насильства і переростало в фізичне, а іноді і в сексуальне», – зазначила вона. 

Катерина Бороздіна розповіла, що багато жінок жертв домашнього насильства, які звертаються на гарячу лінію ГО «Ла Страда-Україна» з усієї України, виправдовують кривдника, говорять, що йому важко, бо він втратив роботу і просять виключно про психологічною допомогою. Серед тих жінок, які потерпали від домашнього насильства і все таки викликали поліцію – 30% згодом забирали заяву і залишалися жити з кривдником. Близько 20% постраждалих говорили про неналежне реагування поліції. 

«Відомі випадки, коли поліція відмовляла видавати обмежувальний припис кривднику при наявності очевидних ознак насильства – синців та гематом на тілі жінки, пояснюючи тим, що кривднику нема куди йти через локдаун», – додала вона.  

Марта Чумало, заступниця голови Західноукраїнського центру «Жіночі перспективи», особливо виділяє посилення економічної залежності жінок під час запровадження карантинних обмежень, коли жінки масово втрачають роботу (особливо в неформальному секторі), мають проблеми з орендною платою за житло серед категорії ВПО та жінок, які пішли від кривдника і мають повертатися до нього, бо вони не мають власного житла.

«Специфіка західних областей полягає у тому, що багато жінок повернулися з заробітків на заклик держави повертатися до закриття кордонів, а також через об’єктивні причини втрати роботи за кордоном в сфері обслуговування та догляду. Це люди, які фактично дезорієнтовані в плані можливостей роботи в Україні і це категорія, якій не приділяє уваги держава. В таких випадках випадки домашнього насильства стрімко зростають, адже в родину повертається людина, яка довгий час знаходилася на дистанції», – пояснює вона. 

Збільшення ізоляції жінок, які страждають від домашнього насильства впливає на психологічний стан здоров’я. Жінки залишаються наодинці з кривдником і не мають можливості отримати соціальної підтримки від сусідки, близьких або друзів. 

«В умовах адміністративної реформи ми спостерігаємо, що в новостворених громадах системи соціальних послуг не створені. Жінкам пропонують їхати в районні центри, які часто знаходяться дуже далеко», – зауважила Марта Чумало.

Наталія Киркач, голова правління БФ «Слов’янське серце», розповіла про особливості роботи з випадками домашнього насильства щодо жінок на територіях, які є прилеглими до лінії зіткнення на сході країни. За її словами, війна несе додаткові ризики для жінок, які там проживають. 

«У нас багато військових, наближеність до лінії зіткнення впливає на психологічний клімат, економічна ситуація в Луганській та Донецькій областях та в громадах також збільшує ризики скоєння домашнього насильства. Зараз ми маємо додаткову проблему – сформувалося багато нових громад і не у всіх з них працюють соціальні послуги, мало мобільних послуг, які надають допомогу жінкам і громади мають мало коштів для того щоб налагодити мобільну роботу. Доступ до центрального органу місцевого самоврядування інколи сягає 50 км. Є проблеми до безоплатної правової допомоги», – поділилася вона. 

Наталія Киркач навела статистику, яка демонструє зростання кількості звернень до фонду, який вона представляє, у 2020 році в порівнянні з 2019. Проте це не означає саме збільшення кількості випадків домашнього насильства над жінками. Це може бути пов’язано зі збільшенням обізнаності жертв про можливості отримання відповідної допомоги. 

«У 2019 році ми отримали 131 тис. звернень, а у 2020 – 211 тис. Одна з причин таких показників – ведення серйозної інформаційної кампанії. Сьогодні багато жінок знає куди звертатися, але цю роботу треба продовжувати. Але якщо ми порівнюємо кількість звернень до нас і до поліції – до нас звертається у 5-6 разів більше жінок», – пояснила вона. 

Вікторія Кутілова, Заступниця директорки Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству, зазначила, що в столиці рік в умовах карантинних обмежень також не минув легко.  Проте, вона наголосила, що рідко психологи гарячої лінії чули від постраждалих, що все було добре до введення карантинних обмежень і раптом, за тиждень карантину, жінку вперше вдарили. Карантин став лакмусовим папірцем, який загострив проблеми, які були раніше. 

«За останній рік ми відкрили 2 кімнати кризового реагування, що було дуже доречно в умовах карантину, зупинки роботи транспорту та локдауну. Там у нас за рік перебувало 80 осіб. Термін перебування в кризовій кімнаті 10 діб, але ми часто продовжували його до 20 діб. Поселення туди відбувається в будь-який час доби. Найактивніший час роботи – 4 година ранку. Саме тоді привозили до нас постраждалих. За рік нашої роботи на телефон довіри надійшло 4299 звернень. Наші психологи минулого року перейшли на цілодобову роботу. Раніше в нічний час працювали співробітники колцентру, які пізніше спрямовували постраждалих до психологів. З цілодобовою роботою кількість звернень зросла за місяць в 2 рази», – розповіла Вікторія Кутілова.  

Вона також додала, що в структурі комунального підприємства, заступницею голови якого вона є, також є притулок, в якому протягом минулого року постійно знаходилося 24 особи, при тому що він розрахований на 12 місць і термін перебування у ньому – 3 місяці. Він був заповнений постійно протягом року.  

«Зараз в своїй роботі ми багато уваги приділяємо інформаційним кампаніям, які будуть розвінчувати стереотипи, інформувати про можливість звернутися за допомогою і необхідність не мовчати про насильство», – поділилася вона. 

Учасниці обговорення також надали рекомендації, виконання яких значно можуть покращити ситуацію з реагуванням та запобіганням домашньому насильству щодо жінок в Україні. Вони знаходяться в компетенції законодавчих, виконавчих, центральних та місцевих органів влади, а також передбачають активну роботу громадських організацій і політиків. Експертки закликали: 

 • Посилити навчання поліції для більш належного реагування на дії кривдника;
 • Додати до термінового обмежувального припису пункти щодо обмеження спілкування кривдника з дитиною, яка могла бути свідком, а значить і жертвою домашнього насильства;
 • Посилити інформування жертви домашнього насильства на місці поліцією про права та послуги, які постраждалі можуть отримати;
 • Впровадити програмі по роботі з кривдниками, які направлені на зміну агресивної поведінки на неагресивну;
 • Впроваджувати інформаціні кампанії, напрямлені на боротьбу зі стереотипами;
 • Розвивати мобільні сервіси, особливо в громадах, які є сільськими;
 • Розвивати в громадах та на державному рівні  соціально-економічні програми для виділення коштів постраждалим від домашнього насильства;
 • Розвивати мережу кризових кімнат та притулків для жінок, які страждають від домашнього насильства;
 • Заключати договори між громадами для співпраці і для того, щоб жінка могла звертатися за допомогою не лише за місцем реєстрації;
 • Ратифікувати Стамбульську конвенцію;
 • Включити постраждалих від домашнього насильства у чергу для отримання житла;
 • Обмежити діяльність кредитних установ, які спеціалізуються на швидких кредитах, особливо для людей з вразливих груп;
 • Встановити вимогу запровадження посади фахівця або відділу, який буде займатися  питаннями постраждалих від домашнього насильства в кожній громаді.
Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації

0 800 500 335 (зі стаціонарних)

116 123 (з мобільних) 

ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО НАД ДІТЬМИ: ЙОГО ВИДИ ТА НАСЛІДКИ

ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО НАД ДІТЬМИ: ЙОГО ВИДИ ТА НАСЛІДКИ

Жорстоке поводження з дітьми і зневага їхніми інтересами можуть мати різні види і форми, але їх наслідками завжди є серйозний збиток для здоров’я, розвитку і соціалізації дитини, нерідко й загроза її життю чи навіть є причиною смерті.

Фізичне насильство — нанесення дитині батьками чи особами, що їх заміняють, вихователями чи іншими особами фізичних травм, різних тілесних ушкоджень, що завдають збиток здоров’ю дитини, порушують її розвиток і позбавляють життя. Ці дії можуть здійснюватися у формі побиття, катування, штовхань, у вигляді ударів, ляпасів, припікання гарячими предметами, рідинами, запаленими сигаретами, у вигляді укусів і з використанням усіляких предметів як знаряддя бузувірства.
У деяких родинах як дисциплінарну міру використовують різні види фізичного покарання — від потиличників і ляпанців до пороття ременем. Необхідно усвідомлювати, що фізичне насильство — це фізичний напад (катування), воно майже завжди супроводжується словесними образами і психічною травмою.
Сексуальне насильство чи спокуса — використання дитини (хлопчика чи дівчинки) дорослою людиною чи іншою дитиною для задоволення сексуальних потреб або отримання вигоди.
Психічне (емоційне) насильство — постійна чи періодична словесна образа дитини, погрози з боку батьків, опікунів, учителів, вихователів, приниження її людського достоїнства, обвинувачення її в тому, у чому вона не винна, демонстрація нелюбові, ворожості до дитини. До цього виду насильства належать також постійна неправда, обман дитини (у результаті чого вона втрачає довіру до дорослого), а також ситуації, коли вимоги до дитини не відповідають її віковим можливостям.
Зазвичай дитина-жертва страждає одночасно від декількох видів насильства. Так, інцест (сексуальне насильство) неминуче супроводжується руйнуванням сімейних стосунків та довіри в сім’ї, маніпулятивними стосунками, а часто й залякуванням з боку кривдника, що кваліфікується як психологічне насильство. Складовою частиною практично всіх видів насильства є фізичне (побиття) та емоційне (загрози вбити або покалічити).
Одним з проявів жорстокого поводження з дітьми є також відсутність у жінки любові до дитини, коли та ще перебуває в материнській утробі, тобто від небажаної вагітності. її, що ще нічим себе не проявила, вже не люблять, не думають і не піклуються про неї. Будучи емоційно відкинутими ще до народження, такі діти народжуються раніше терміну в два рази частіше в порівнянні з дітьми від бажаної вагітності, вони частіше мають недостатню масу тіла, частіше хворіють у перші місяці життя, гірше розвиваються.
Соціальні наслідки жорстокого поводження з дітьми
Можна виділити два наслідки, що виявляються одночасно: шкода для жертви і для суспільства.
Діти, що пережили будь-який вид насильства, відчувають труднощі соціалізації: у них порушені зв’язки з дорослими, немає відповідних навичок спілкування з однолітками, вони не мають достатнього рівня знань і ерудиції, щоб завоювати авторитет у школі тощо. Рішення своїх проблем діти — жертви насильства — часто знаходять у кримінальному, асоціальному середовищі, а це часто сполучено з формуванням у них пристрасті до алкоголю, наркотиків, вони починають красти і здійснювати інші протиправні дії.
Основним міжнародним правовим документом спрямованим на подолання насильства над дітьми та призваним захищати їхні права є Конвенція про права дитини, ратифікована Постановою Верховної Ради України 27 лютого 1991 року. Статтею 19 даної Конвенції передбачено, що держави-учасниці вживають всіх необхідних законодавчих, адміністративних, соціальних і просвітніх заходів з метою захисту дитини від усіх форм фізичного та психологічного насильства, образи чи зловживань, відсутності піклування чи недбалого і брутального поводження та експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, з боку батьків, законних опікунів чи будь-якої іншої особи, яка турбується про дитину. Такі заходи захисту, у випадку необхідності, включають ефективні процедури для розроблення соціальних програм з метою надання необхідної підтримки дитині й особам, які турбуються про неї, а також здійснення інших форм запобігання, виявлення, повідомлення, передачі на розгляд, розслідування, лікування та інших заходів у зв’язку з випадками жорстокого поводження з дитиною, зазначеними вище, а також, у випадку необхідності, для порушення початку судової процедури.
Слід згадати ще кілька документів, які тісно переплітаються з насильством в сім’ї. Мова йде про викрадення дітей, адже дуже часто, рятуючись від жорстокої поведінки батьків, саме діти стають „живим товаром” для не менш жорстоких дорослих. Тому прийняття Постанови Кабінету Міністрів України „Про виконання на території України Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей” (від 10 липня 2006 р. № 952) дає можливість долучитися до міжнародно-правового механізму впорядкованого повернення дітей, яких незаконно вивозять або утримують за кордоном.
Іншим важливим документом, який спрямований на подальший розвиток умов для захисту прав та інтересів дитини є Закон України «Про ратифікацію Європейської конвенції про здійснення прав дітей» (від 3 серпня 2006 р). Національне законодавство України також містить положення, які покликані захищати дитину від насильства в сім’ї та регламентують діяльність державних органів щодо попередження і припинення насильства в сім’ї.
Це, насамперед, Конституція України, норми якої визначають та гарантують охорону і захист прав дітей у нашій державі. У статті 52 Конституції вказано, що діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним. Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом.
Наступним документом, котрий забезпечує детальне правове регулювання сімейних відносин, є Сімейний кодекс України. Основні обов’язки батьків щодо виховання дітей визначені у статті 150 даного кодексу. Відповідно до вимог цієї статті батьки, зокрема, зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток, а також її поважати. Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини, фізичні покарання, та застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.
Відповідно до норм сімейного законодавства сама дитина, у разі порушення її прав та інтересів, може звернутися за їх захистом до органу опіки та піклування, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій, а у разі досягнення чотирнадцятиліття — безпосередньо до суду.
Порушення прав та інтересів дитини та жорстоке поводження з нею, за сімейним законодавством може бути підставою для позбавлення батьківських прав (стаття 164 дає вичерпний перелік таких підстав). Слід зауважити, що коли судом при розгляді справ про позбавлення батьківських прав буде виявлено у діях батьків або одного з них ознаки злочину, правовідносини переходять з ініціативи суду у сферу кримінального законодавства. Так, Кримінальним кодексом України визначаються види злочинів, які пов’язані із жорстоким поводженням з дітьми, зокрема, умисне вбивство дітей; доведення дітей до самогубства; нанесення тілесних ушкоджень; побої та мордування; катування; незаконне позбавлення волі або викрадення дитини тощо.
Реалізувати своє право на безоплатну правову допомогу можна через відділ «Галицьке бюро правової допомоги», яке знаходиться за адресою м. Галич, площа Волі, 1, каб. 8 (приміщення Галицької районної ради).Телефони: (03431) 2-10-50, (067) 98-19-290.

 

Число убийств, связанных с насилием в семье, стремительно растет, говорят полиция Цинциннати и эксперты

ЗАКРЫТЬ

Офицер полиции Цинциннати Шамека Джексон и свидетель и защитник жертв Карен Рамси принимают участие в пресс-конференции, организованной Департаментом полиции Цинциннати, отделом уголовных расследований и организациями, помогающими женщинам в среду, июнь 9, 2021. Пресс-конференция была организована в связи с ростом процента убийств, связанных с домашним насилием, в 2021 году. Двоюродная сестра офицера Джексона, Дебора Эванс, недавно была убита в результате инцидента, связанного с домашним насилием.(Фото: Зейн Мейер-Торнтон / The Enquirer)

Доля убийств, связанных с домашним насилием, резко возросла в этом году, заявили в среду официальные лица полиции Цинциннати.

Подполковник Лиза Дэвис, возглавляющая группу по расследованию, предоставила данные, свидетельствующие о том, что на домашнее насилие обычно приходится от пяти до шести процентов убийств в городе. Но пока в этом году, по ее словам, он составил 16%.

Среди жертв этого года — Бриттани Ваггонер, ее брат и еще один из ее родственников, которые были убиты в Эванстоне в феврале.

Подробнее: Мнение: насилие в семье усиливается на фоне резкого сокращения финансирования

Дэвис сказал, что Вагонер пытался сбежать от своей бывшей оскорбительной Чандры Мур, и ее семья пыталась инсценировать вмешательство, когда Мур неистовствовал. Позже Мур был убит во время столкновения с полицией Детройта после побега из Цинциннати.

Дебора Эванс — еще одна жертва в этом году. По словам Дэвиса, за ней «в основном охотился этот человек, покончивший с собой».

Двоюродная сестра Эванса — офицер Шамека Джексон.На пресс-конференции в среду она рассказала о случившемся.

«Дебора была такой же яркой, как и ее улыбка, — сказал Джексон.

Эванс была матерью-одиночкой с дочерью, учившейся в колледже. Она покинула Крейга Тимса за девять месяцев до своей смерти.

Джексон сказала, что никогда не встречалась с Тимсом и никогда не видела его на семейных мероприятиях.

Подробнее: Трэвис Келс «Вождей» становится эмоциональным, когда его спрашивают об обвинениях в домашнем насилии против Чада Уиллера

За несколько недель до ее убийства они говорили об угрозах Тимса.

«Я сказал ей тогда, я не воспринимаю то, что он говорит легкомысленно», — сказал Джексон. «Она действительно пыталась уйти, потом началось преследование. Повредить ее имущество, чтобы она не могла пойти на работу. Просто терроризирую ее.

Кристин Шримплин, президент организации «Женщины, помогающие женщинам», сказала, что она очень обеспокоена ростом насилия в семье. По словам Шримплина, в прошлом году у них было рекордное количество звонков на горячую линию — 12 000, и эта тенденция, похоже, не замедляется.

Ее организация сотрудничает с полицией Цинциннати, чтобы ответить на призывы к насилию в семье, чтобы поддержать переживших насилие и предоставить ресурсы, необходимые им для обеспечения безопасности себя и часто своих детей.

Кристин Шримплин (в центре), генеральный директор и президент «Женщины помогают женщинам», выступает перед СМИ на пресс-конференции, организованной Управлением полиции Цинциннати, отделом «Женщины, помогающие женщинам» и отделом уголовных расследований в среду, 9 июня 2021 г. (Фото: Зейн). Meyer-Thornton / The Enquirer)

В прошлом году сокращение государственного финансирования угрожало программе, но город принял две меры, чтобы программа продолжала работать. Это финансирование закончится в конце года, и Шримплин сказал, что в предлагаемом городском бюджете, который должен быть принят этим летом, нет финансирования для программы.

Офис городского менеджера заявил в среду, что он готов продлить этот контракт, как только городской совет одобрит его финансирование. Несколько членов совета уже высказались в поддержку этого, но финансирование, скорее всего, поступит не во время бюджетного процесса, а когда-нибудь позже.

Подробнее: 6 местных женщин были смертельно ранены во время распоряжения о домоседе — больше, чем за весь 2019 год

Город также получил грант на привлечение штатного поверенного, «специализирующегося на специализированном и централизованном лечении. случаев, связанных с домашним насилием, насилием в отношениях, сексуальным насилием и преследованием », — сообщили в городской администрации.

Полиция Луисвилля сообщила в среду, что сократит количество детективов, занимающихся делами о домашнем насилии, из-за нехватки офицеров и всплеска насилия с применением огнестрельного оружия.

Дэвис сказал, что Цинциннати сталкивается с аналогичными проблемами с истощением. В отделении осталось 90 сотрудников, но в каждом районе есть следователь по дому, и «это не изменится», — сказала она.

«Жертвы повсюду», — сказал Дэвис. «У нас есть жертвы и выжившие, которые являются сотрудниками полиции. У нас есть жертвы и выжившие по всему городу.

Шримплин называет эту проблему кризисом общественного здравоохранения, который необходимо решать с той же силой и вниманием, которые использовались для обуздания опиоидной эпидемии.

«Он не делает различий», — сказал Шримплин. «Это случается во всех сферах жизни».

Она сказала, что люди должны верить и поддерживать жертв, а также сообщать им о доступных ресурсах.

Подробнее: Мнение: Каждый день — это кризис для женщин, вступающих в жестокое обращение.

«Женщины, помогающие женщинам» доступны 24 часа в сутки для поддержки, и они будут реагировать каждый раз, когда полиция будет вызвана в случае домашнего насилия, сказала она.

Несмотря на рост числа убийств и большое количество звонков на горячую линию «Женщины, помогающие женщинам», сообщений о домашнем насилии в правоохранительные органы не поступало.

Согласно данным полиции Цинциннати, количество зарегистрированных инцидентов в течение первых пяти месяцев 2021 года ниже, чем за тот же период в 2020 и 2019 годах. отношения и системы поддержки, в которых нуждаются пережившие домашнее насилие.

«Школы не так много контактировали с детьми, которые могли бы сообщать о происшествиях. Выжившие, которые работают удаленно или потеряли работу, могут не иметь коллег, задающих вопросы или прислушивающихся к проблемам. Агентствам социальных служб также пришлось сократить то, что в прошлом году они смогли выполнить приказ о домоседе, в результате чего жертвы могли быть заперты дома вместе с обидчиками », — сказал Шримплин.

Подробнее: В суде она нашла «семью», а также путь от кабалы к выздоровлению

Хотя проблемы, связанные с ростом домашнего насилия, сложны, объяснила она, вывод состоит в том, что жестокое обращение стало еще больше жестокий. «Женщины, помогающие женщинам» стали свидетелями значительного увеличения числа угроз смертью, удушения и сексуального насилия.

«Женщины, помогающие женщинам», можно связаться по телефону или с помощью текстового сообщения 513-381-5610.

Карен Рэмси — социальный работник и защитник жертв в отделе по расследованию убийств полицейского управления Цинциннати. Она призывает семьи поддерживать общение, если они подозревают, что их родственник подвергается насилию.

«Не отказывайтесь от контактов, — сказал Рэмси. «К тому времени, когда он придет сюда. Это очень поздно.”

Прочтите или поделитесь этой историей: https://www.cincinnati.com/story/news/2021/06/09/domestic-violence-killing-skyrocket-cincinnati-police-and-experts-say/7627823002/

Насилие в семье: в поисках безопасности и поддержки

Выйти с сайта сейчас
Нажмите эту кнопку, если вам нужно немедленно покинуть страницу в целях вашей безопасности. Использование компьютера можно отслеживать, и эта страница по-прежнему будет отображаться в вашей истории веб-поиска. Чтобы поговорить с адвокатом, позвоните по телефону 800-942-6906 или отправьте текстовое сообщение по телефону 844-997-2121.

Домашнее насилие: обнаружение
Безопасность и поддержка

Вернуться в
оглавление / (pdf / для печати
— 471кб)

Физическое насилие — это, вероятно, то, о чем думает большинство людей, когда думают о домашнем насилии, но это лишь один из многих способов, которыми ваш партнер может попытаться получить власть и контроль в ваших отношениях.Вы можете стать жертвой домашнего насилия, если ваш нынешний или бывший интимный партнер пытается контролировать вас разными способами. Это может происходить очень медленно, в течение определенного периода времени. Или это может произойти очень быстро после каких-то изменений в отношениях, таких как брак, развод, беременность, совместное проживание или разрыв. Как и многие люди, вы можете задаться вопросом, не является ли то, что с вами происходит, насилием в семье, потому что ваш партнер никогда вас не бил.

Способы, которыми ваш партнер может попытаться получить власть и контроль над вами, включают:

 • Изоляция — предотвращение или затруднение встречи с семьей и друзьями; говорить вам, что семья и друзья создают проблемы в отношениях или пытаются «встать между вами».”
 • Экономические злоупотребления — полный контроль над деньгами; заставляя вас отчитываться за каждую потраченную копейку; забирать у вас деньги; не позволять вам работать или ходить в школу.
 • Словесное, эмоциональное, психологическое насилие — обзывает вас; унижать или ставить вас в неловкое положение перед другими людьми; критикуя свои способности как партнера или родителя.
 • Запугивание — напугать взглядом, действием или жестом; заставить вас что-то сделать, напоминая вам о том, «что произошло в прошлый раз.”
 • Принуждение и угрозы — демонстрация оружия и угроза его применения против вас; угрозы «раскрыть» вашу сексуальную ориентацию семье, друзьям или работодателям, если вы гей или лесбиянка; угроза причинить вред своей семье, друзьям или кому-либо, к кому вы можете обратиться за помощью; угрожая покончить жизнь самоубийством и говоря вам, что это будет ваша вина.
 • Физическое насилие — толкание, хватание, удары, шлепки, удары руками, ногами, удушение (удушение) 6 , нанесение ударов ножом, сжигание или выстрел в вас.
 • Сексуальное насилие — принуждение к сексу, когда вы не хотите; заставляя вас участвовать в сексуальных действиях, которые доставляют вам дискомфорт; принуждение к занятию проституцией.
 • Использование детей — подрыв своего авторитета в отношении детей; угроза отобрать у вас детей путем похищения или опеки над ними; «Накачивать» ваших детей информацией о вас; пытаетесь настроить ваших детей против вас; угроза причинить вред детям, если вы попытаетесь уехать или обратитесь за помощью.
 • Приведение к минимуму, отрицание, обвинение — заставляя вас думать, что насилие — ваша вина; сказать, что насилие было вызвано стрессом, алкоголем или проблемами на работе; отрицая, что насилие вообще имело место.

Жестокое обращение не всегда бывает физическим.

Это некоторые из наиболее распространенных способов, которыми обидчики пытаются контролировать своих партнеров, но, конечно, не единственные. Если ваш партнер делает что-то, ограничивающее вашу личную свободу или вызывающее у вас страх, вы можете стать жертвой домашнего насилия.

Вы также можете стать жертвой вашего бывшего партнера, поскольку он может знать и иметь доступ к вашим финансам, вашим распорядкам дня, вашим детям, вашей онлайн-активности и паролям. Это знание может позволить им угрожать, контролировать или преследовать вас даже после того, как отношения закончились.

Вы не одиноки. Миллионы людей подвергаются насилию со стороны своих партнеров каждый год. Но важно знать, что сейчас доступно больше ресурсов, чем когда-либо, для помощи жертвам и их детям.

6 Термин «удушение» часто ошибочно используется для описания удушения. Удушье — это случайное препятствие потоку воздуха в легкие, обычно из-за чего-то застрявшего в горле человека или «дыхательного горла» (например, пищей). В штате Нью-Йорк преступление «удушение» — это умышленное нарушение дыхания или кровообращения другого человека путем перекрытия носа или рта или оказания давления на шею или горло (руками, шарфом, ремнями или другими предметами). , на внешней стороне шеи).

Введение в домашнее насилие и гендерное насилие

Что такое гендерное насилие?

Гендерное насилие — это общий термин, используемый для обозначения любого типа насилия, основанного на использовании неравных властных отношений между полами. Это может включать гендерные нормы и ролевые ожидания, характерные для общества, а также ситуативный дисбаланс и неравенство сил. Гендерное насилие может затронуть кого угодно и может включать насилие со стороны интимного партнера и в семье, жестокое обращение с пожилыми людьми, сексуальное насилие, преследование и торговлю людьми.

 • Жестокое обращение с пожилыми — это любое действие, которое причиняет вред или страдания пожилому человеку. Жестокое обращение с пожилыми людьми происходит в контексте доверительных семейных отношений или отношений, связанных с заботой, и может включать пренебрежение, а также угрозы или фактическое использование физического, сексуального, эмоционального, словесного, психологического или финансового насилия. «Пожилой» или «пожилой взрослый» обычно относится к людям старше 60 лет.
 • Сексуальное насилие — это любое действие, в результате которого лицо теряет или лишается половой автономии.Сексуальное насилие включает в себя сексуальные домогательства, сексуальное насилие, торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации, распространение интимных изображений без согласия и любые другие действия сексуального характера без согласия, принуждения или при помощи наркотиков.
 • Преследование — это модель агрессивного поведения или поведения, направленная на конкретного человека, которая может вызвать у него разумный страх. К преследованию относятся, помимо прочего, наблюдение за чьей-либо деятельностью, слежка за кем-то, оставление нежелательных подарков и заметок, а также повторные телефонные звонки кому-то и / или его семье, друзьям или на работе.
 • Торговля людьми — это использование власти и контроля для принуждения, обмана или принуждения кого-либо к работе или предоставлению услуг, включая коммерческий секс. Торговцы людьми используют тактику, включающую насилие, эмоциональные манипуляции и психологические угрозы, используя социальное и экономическое неравенство в своих интересах.

Что такое домашнее насилие?

Насилие в семье — это общий термин, охватывающий как насилие со стороны интимного партнера, так и насилие в семье.

 • Насилие со стороны интимного партнера — это модель принудительного и оскорбительного поведения, используемая одним партнером для сохранения власти и контроля над другим партнером в интимных отношениях. Сюда входят люди, имевшие в настоящее время или в прошлом романтические отношения, например, свидания, ранее встречавшиеся, снова и снова, в браке, в разводе, живущие вместе или отдельно. Насилие со стороны интимного партнера может происходить между людьми любой гендерной идентичности или сексуальной ориентации и может включать манипуляции, угрозы или фактическое использование физического, сексуального, эмоционального, словесного, психологического или финансового насилия. (См. Также: Колесо равенства)
 • Насилие в семье — это любое оскорбительное поведение, которое происходит между членами семьи или домашнего хозяйства, не состоящими в романтических отношениях. Это включает в себя избранную семью, а также людей, связанных кровью, браком, приемными семьями, усыновлением или любыми другими семейными отношениями. Семейное насилие может включать угрозы или фактическое использование физического, сексуального, эмоционального, словесного, психологического или финансового насилия.

Насколько распространено бытовое и гендерное насилие?

В Соединенных Штатах каждая четвертая женщина подвергается жестокому обращению в течение своей жизни.По данным ООН, во всем мире до 70% женщин в течение своей жизни подвергаются той или иной форме гендерного насилия (согласно имеющимся страновым данным).

Узнайте больше о статистике насилия в семье Нью-Йорка

Какая помощь предоставляется выжившим?

В Соединенных Штатах запрещено законом умышленное причинение вреда кому-либо, принуждение к участию в половом акте или запугивание кого-либо физической травмы.

В каждом районе Нью-Йорка есть Центры семейного правосудия, где жертвы и пережившие домашнее и гендерное насилие могут получить бесплатную и конфиденциальную помощь.Приглашаются все, независимо от возраста, дохода, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, иммиграционного статуса или языка. Услуги переводчика доступны на территории отеля, а места для них оборудованы для гостей на инвалидных креслах. Посетители могут позвонить заранее, чтобы запросить другое жилье.

Узнайте больше о Центрах семейного правосудия г. Нью-Йорка

Национальный ресурсный центр по домашнему насилию

NRCDV осуждает насилие в отношении азиатских общин

Национальный ресурсный центр по домашнему насилию (NRCDV) оплакивает убийство восьми жертв в результате стрельбы в спа-салоне в Атланте и осуждает расистские антиазиатские настроения, мотивирующие эти убийства.Мы скорбим по Даою Фэну, Полу Андре Михелсу, Джули Пак, Хён Чжон Пак, Сяоцзе Яну, Делайне Эшли Яун и двум другим неназванным жертвам и их общинам. Шесть из этих жертв были женщинами азиатского происхождения. Это последнее нападение трагически иллюстрирует последствия расизма, ксенофобии и женоненавистничества. ПРОЧИТАТЬ ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

НЕОБХОДИМО ДЕМОНТИРОВАТЬ АНТИЧЕРНОСТЬ

Пандемия расовой несправедливости, системного угнетения и эксплуатации продолжает свирепствовать по всей стране, причиняя множество потерь.К сожалению, недавние события высвечивают значительные и давние различия в состоянии здоровья и экономическом положении афроамериканцев и других расовых и этнических групп. Такие пробелы в обращении отражают неравенство и продолжают причинять неизмеримую боль общинам чернокожих, которые отражаются сегодня во всей Америке. ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ


NRCDV усиливает и трансформирует усилия по искоренению домашнего насилия.

На протяжении более 25 лет Национальный ресурсный центр по домашнему насилию (NRCDV) был исчерпывающим источником информации для тех, кто хотел получить образование и помочь другим по многим вопросам, связанным с домашним насилием.

Посредством своих ключевых инициатив и специальных проектов NRCDV работает над улучшением реакции сообщества на насилие в семье и, в конечном итоге, на предотвращение его возникновения. Наша всесторонняя техническая помощь, обучение и развитие ресурсов — вот несколько примеров того, как NRCDV широко обслуживает тех, кто стремится положить конец домашнему насилию в отношениях и в сообществах.

Ключевые инициативы и специальные проекты

VAWnet.org

VAWnet служит основным средством распространения NRCDV информации и материалов о домашнем насилии, касающихся политики, практики и исследований в области домашнего насилия.

Партнерство по обеспечению безопасного жилья

Проект Консорциума технической помощи по вопросам домашнего насилия и жилищного строительства «Партнерство по обеспечению безопасного жилья» помогает понять взаимосвязь между домашним и сексуальным насилием и безопасным и доступным жильем.

PreventIPV

Проект Совета по профилактике IPV, PreventIPV, дает возможность создавать и поддерживать единые национальные усилия по профилактике, продвигая стратегии, инструменты и уроки, извлеченные из программ профилактики на уровне штата / территории и на уровне сообществ в Соединенных Штатах.

Проект повышения осведомленности о домашнем насилии

Проект NRCDV по информированию о насилии в семье (DVAP) поддерживает и продвигает национальные, племенные, территориальные, государственные и местные сети по защите интересов в их текущих просветительских усилиях посредством кампаний по информированию общественности, стратегий, материалов, ресурсов, наращивания потенциала и технической помощи. Голоса, лидерство и опыт тех, кто испытал насилие, информировали DVAP с момента его создания в 1998 году.

Форум лидеров ACE-DV

Лидерский форум «Взрослые дети, подвергшиеся домашнему насилию» (ACE-DV) состоит из сторонников движения за прекращение гендерного насилия, которые идентифицируют себя как подвергшиеся домашнему насилию в детстве.Форум лидеров был создан, чтобы усилить голоса и опыт ACE-DV, чтобы усилить нашу работу по искоренению домашнего насилия.

Проект сбора доказательств домашнего насилия

Проект сбора доказательств домашнего насилия разработан, чтобы помочь государственным коалициям, местным программам домашнего насилия, исследователям и другим смежным лицам и организациям лучше реагировать на растущее внимание к выявлению и интеграции практики, основанной на фактах, в их работу в четырех ключевых областях: Взрослые жертвы, услуги для детей, предотвращение и сокращение жестокого обращения.

Инструментарий совместного исследования на уровне сообществ

Этот набор инструментов предназначен для исследователей из разных областей науки и социальной сферы, работающих в академических, политических, общественных или практических кругах.В частности, этот инструментарий оказывает поддержку начинающим исследователям, когда они решают, стоит ли и как применять подход CBPR, и что он может означать в контексте их профессиональных ролей и условий.

Свяжитесь с нами

Программа по борьбе с домашним насилием | Город Александрия, штат Вирджиния

ПОДДЕРЖКА СЕКСУАЛЬНОГО И БЫТОВОГО НАСИЛИЯ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА COVID-19

COVID-19 оказывает огромное влияние на нашу повседневную жизнь. Во время подобного кризиса риск сексуального партнера и домашнего насилия возрастает и может происходить с большей скоростью.Выжившие также подвергаются повышенному риску насилия и могут нуждаться в дополнительных услугах.

Вы не одиноки.

Александрийский центр сексуального насилия и Программа борьбы с домашним насилием открыты во время вспышки COVID-19. Горячие линии доступны 24/7, и адвокаты готовы выслушать и помочь. Наша миссия не изменилась: мы здесь, чтобы помогать людям, которые пережили или испытали насилие в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Мы здесь 24/7.Позвоните нам по телефону 703.683.7273 (горячая линия по вопросам сексуального насилия) или 703.746.4911 (горячая линия по вопросам домашнего насилия). Вы также можете найти конфиденциальную поддержку в кризисных ситуациях и пообщаться в чате на горячей линии национальной сети по борьбе с сексуальным насилием.

Посмотреть или загрузить Центр сексуального насилия и программу борьбы с домашним насилием Права и обязанности клиентов.

Ресурсы, которыми легко поделиться

 • Поднимите свой голос, чтобы помочь соседям, которым угрожает насилие : Как распознать признаки жестокого обращения у детей и взрослых.Просмотрите или загрузите листовку на английском, испанском, амхарском или арабском языках и поделитесь со своей сетью.

Слушайте и делитесь стихотворением Плейлист

 • Обнимите свой голос: виртуальный обмен стихами, 29 апреля, 19: 30–20: 30. Центр сексуального насилия города Александрии, Друзья гостевого дома и Doorways для женщин и семей совместно организовали «Объедини свой голос», виртуальное мероприятие по обмену стихами на Facebook, посвященное жертвам сексуального насилия, 29 апреля с 7: 30–8: 30 вечера Работы, написанные выжившими, были прочитаны и распространены в честь Месяца осведомленности и предотвращения сексуального насилия, также в апреле.Для тех, кто пропустил мероприятие, в Интернете доступен плейлист со стихотворениями.

Ресурсы для выживших во время кризиса COVID-19

Вы можете найти полезные ресурсы и информацию о сексуальном и домашнем насилии на этой странице и на веб-страницах Центра сексуальных нападений круглый год. Кроме того, ниже представлены ресурсы, которые могут быть полезны во время кризиса COVID-19.

ОБЩИЕ РЕСУРСЫ

НОШЕНИЕ МАСКИ ДЛЯ ВЫЖИВШИХ

УПРАВЛЕНИЕ СТРЕССОМ И ТРЕВОЖНОСТЬЮ И УПРАВЛЕНИЕМ

 • Борьба с COVID-19, также доступна на арабском языке.Страх и беспокойство по поводу COVID-19 могут быть непреодолимыми и вызывать сильные эмоции у взрослых и детей. Забота о себе, своих друзьях и семье может помочь вам справиться со стрессом. Помощь другим в преодолении стресса также может сделать ваше сообщество сильнее.

 • Руководство по оздоровительным ресурсам COVID-19. Растущий список ресурсов для самопомощи, управления стрессом и тревогой, а также ресурсов по преодолению трудностей для отдельных лиц, родителей, детей, семей и лиц, оказывающих помощь, чтобы помочь с жизненными изменениями и повышенным стрессом и тревогой в результате COVID-19.

РЕСУРСЫ СЕКСУАЛЬНОГО И БЫТОВОГО НАСИЛИЯ

Как вы можете помочь поддержать выживших во время кризиса COVID-19

Есть ли друг или любимый человек, переживший сексуальное насилие или насилие в семье? Прочтите руководство о том, как вы можете поддержать их:

Участвуйте в онлайн-информационных мероприятиях и мероприятиях.

 • Месяц осведомленности о сексуальном насилии (SAAM) День действий, 7 апреля. Помогите сделать социальные сети бирюзовыми — цветом осведомленности и предотвращения сексуального насилия — поделившись бирюзовым селфи с помощью #SAAM.Бирюзовые ленты, футболки, ногти, волосы, макияж, украшения, галстуки и другие аксессуары были популярными предметами, которые носили в прошлом. Некоторые люди даже проявили изобретательность и украсили своих питомцев бирюзовым цветом. Ношение бирюзового цвета послужит поводом для разговора по важным вопросам, таким как согласие, уважение и поддержка выживших во время этого национального кризиса. Вы можете поделиться следующим сообщением с сообщением: Сегодня Месяц действий по информированию о сексуальном насилии, и я собираюсь показать свою поддержку выжившим.#SAAM #IAsk

 • День джинсовой ткани, 29 апреля. Наденьте джинсы и поделитесь фотографиями своих джинсов в социальных сетях с помощью #DenimDay. Поддерживайте выживших и рассказывайте себе и другим о сексуальных домогательствах. Узнайте больше о значении Denim Day.

 • # 30DaysofSAAM Instagram Challenge. Это онлайн-испытание — отличный способ показать свою поддержку выжившим во времена социального дистанцирования. Узнайте больше о проблеме и о том, как вы можете принять в ней участие.

Пройдите тест:

Сделайте пожертвование программам борьбы с домашним и сексуальным насилием или пожертвуйте предметы для приюта.

Обучайте себя и других. Прочтите и поделитесь ресурсами на этой странице. Узнайте больше о сексуальном насилии и домашнем насилии, а также о том, как вы можете помочь:


Что такое домашнее насилие?

Домашнее насилие или насилие со стороны интимного партнера — это модель оскорбительного или принудительного поведения, которая может включать, но не ограничивается:

 • физическое насилие
 • словесное насилие
 • экономическое насилие
 • эмоциональное насилие
 • сексуальное насилие
 • преследование и / или домогательства
 • угроза или вред

Это поведение используется одним человеком для оказания власти или контроля над другим человеком в контексте семьи или интимных отношений. Сюда входят такие отношения, как свидания между людьми, которые не живут вместе, родителями / детьми (жестокое обращение / пренебрежение детьми или пожилыми людьми) и лицами, состоящими в отношениях между мужчинами и женщинами . В подавляющем большинстве случаев насилие со стороны интимного партнера совершается мужчинами в отношении женщин, но исследования показывают, что мужчины тоже являются жертвами.

Только в Александрии сотни женщин, мужчин и детей живут в постоянном страхе и боли в результате семейного насилия. Жестокое обращение может быть физическим, от пощечин и ударов ногами до ударов руками и ногами; или психологического характера, включая угрозы или словесные оскорбления, которые заставляют человека опасаться за свою безопасность.

Просмотрите или загрузите листовку, которая помогает выявлять признаки домашнего насилия на английском, испанском, амхарском или арабском языках, и поделитесь ею со своей сетью.


Есть минутка для опроса?

Ваш отзыв о веб-сайте помогает нам улучшаться. Пройдите небольшой опрос.


Вы жертва?

Тест: как у вас отношения? Ваш партнер:

 • V Эрбально оскорбляют, унижают или угрожают вам?
 • Я уединяет вас от друзей, семьи или других людей? Становятся ли они чрезмерно ревнивыми, собственническими и / или злыми, пытаясь контролировать вас?
 • O Составить расписание, чтобы следить за вами или беспокоить вас?
 • L имитировать вашу мобильность, доступ к деньгам и другим ресурсам или отслеживать ваши социальные сети?
 • E Взрыв в ярости и жестокое поведение после употребления наркотиков и / или алкоголя?
 • N выразить ваши слова, способности, идеи и действия?
 • C бить, бить, шлепать, пинать, тянуть за волосы, кусать, бросать вещи, оскорблять или повреждать ваши личные вещи или заставлять вас заниматься сексом?
 • E Извините каждую атаку и обещайте остановить?

Если вы ответили «да» на некоторые из этих вопросов, возможно, вы находитесь в оскорбительных отношениях.

Однако вы не одиноки. Если вам нужна информация, поддержка или безопасное место для проживания, в Программе борьбы с домашним насилием есть люди, которые могут помочь.

Позвоните по номеру 703.746.4911 (TTY-703.746.3288), чтобы поговорить с кем-нибудь из Программы по борьбе с домашним насилием о предлагаемых услугах.


Контрольный список репродуктивного принуждения

Вопросы для рассмотрения:

 • Боюсь ли я просить моего партнера использовать презервативы / противозачаточные средства?
 • Мой партнер когда-нибудь давил на меня, чтобы я забеременела, когда я не хотела?
 • Мой партнер когда-либо вмешивался в мои противозачаточные средства или выбрасывал их?
 • Обвинял ли меня когда-нибудь мой партнер в том, что я не люблю его из-за того, что я не хочу заниматься сексом?
 • Снимает ли мой партнер презервативы во время набора или утверждает, что презервативы продолжают рваться во время секса?

Если вы ответили «да» на некоторые из этих вопросов, возможно, вы испытываете репродуктивное принуждение.

Однако вы не одиноки. Если вам нужна информация, поддержка или безопасное место для проживания, в Программе борьбы с домашним насилием есть люди, которые могут помочь.

Позвоните по номеру 703.746.4911 (TTY-703.746.3288), чтобы поговорить с кем-нибудь из программы по борьбе с домашним насилием о предлагаемых услугах.


Насилие при свиданиях

Ранние признаки насилия при свиданиях

Эти предупреждающие знаки относятся к партнерам любого возраста.Эти признаки не означают, что отношения обязательно перерастут в насилие. Однако, если вы заметили несколько из них в своем партнере, возможно, вам придется пересмотреть свои отношения на свиданиях. Эти предупреждающие знаки включают:

 • Чрезмерно ревнив
 • Постоянно общается с вами
 • Попытки изолировать вас от друзей и семьи
 • Оскорбляет близких вам людей
 • Слишком серьезно относится к отношениям слишком быстро
 • Имеет плохие предыдущие отношения и винит проблемы о предыдущих партнерах
 • Контролирует — дает вам приказы, говорит, что надеть, пытается принимать решения за вас
 • Винит вас, когда он или она плохо с вами обращается, рассказывая вам все способы, которыми вы это спровоцировали
 • Имеет взрывной характер
 • Вынуждает вас начать половую жизнь, которая вам не нравится
 • Заставляет вас беспокоиться о том, как он / она отреагирует на то, что вы говорите (Страх спровоцировать вашего партнера)
 • Заставляет вас извиняться или извиняться за его / ее поведение
 • Не позволяет вам разорвать отношения

Обратите внимание на Признаки ваших отношений?

Доверяйте своей интуиции! Если вы считаете, что в ваших отношениях могут быть проблемы, вы, вероятно, правы.Не игнорируйте предупреждающие знаки. Становится хуже, а не лучше.

 • Проводите время с близкими вам людьми, кроме вашего партнера
 • Оставайтесь на связи со своими друзьями
 • Будьте в курсе дел, которые вам нравятся и которые заставляют вас чувствовать себя хорошо
 • Узнайте больше о доступной помощи и ресурсах на этом сайте

Позвоните по номеру 703.746.4911 (TTY-703.746.3288), чтобы поговорить с кем-нибудь из Программы борьбы с домашним насилием о предлагаемых услугах.

Предупреждающие знаки

Дополнительные ресурсы о насилии при свиданиях для родителей подростков

Любовь — это уважение

Futures без насилия

CDC Предотвращение насилия со стороны интимного партнера

Раннее начало разговора


Цифровое злоупотребление

Цифровое злоупотребление использует такие технологии, как
текстовые сообщения и социальные сети, чтобы запугивать, беспокоить,
преследовать или запугивать интимного партнера.Девяносто семь процентов программ по борьбе с домашним насилием сообщили, что жертвы, с которыми они работают, подвергались преследованию, преследованию, угрозам и мониторингу из-за использования или неправильного использования технологий. Вот некоторые признаки возможных злоупотреблений:

 • Контроль над тем, кто может и не может быть
  друзья партнера в социальных сетях.
 • Отправка негатива, оскорбления или угроз
  сообщения в сети
 • Использование приложений для отслеживания партнеров
 • Давление на партнера, чтобы он поделился явным
  фотографии
 • Давление на партнера, чтобы он поделился своими
  пароли
 • Партнер опасается наказания за отказ от ответа
  к текстам

Ниже приведены несколько советов о том, как обезопасить себя, используя технологии:

 • Технологии могут помочь выжившим наладить связи и документировать злоупотребления
  и получить доступ к жизненно важным ресурсам.Создавайте более безопасные технологии, проверяя
  настройки конфиденциальности, смена паролей и безопасность
  вопросы и загрузите приложение для личной безопасности.
 • Один
  распространенный способ использования технологий в борьбе с домашним насилием — мониторинг социальных сетей своего партнера и мониторинг друзей
  и семейные онлайн-сообщения. Проверьте свои настройки конфиденциальности и подумайте о том, чтобы спросить
  друзья и семья не должны отмечать вас в сообщениях и не публиковать ваши фотографии
  онлайн.
 • Выжившие
  чаще всего будут подвергаться мониторингу и преследованию через текстовые сообщения, социальные
  СМИ и мониторинг использования их компьютеров.Один из способов быть безопаснее — использовать
  устройства, к которым есть доступ только у вас.
 • Многие
  выжившие сообщают, что к их счетам доступ без разрешения. Двухфакторный
  проверка подлинности позволяет вам лучше контролировать доступ к вашим учетным записям.
  Подумайте о том, чтобы настроить его для всех ваших личных учетных записей.

Охранные приказы

Что такое охранный ордер?

Охранный судебный приказ — это гражданский приказ, который может:

 • Приказать респонденту (оскорбительному партнеру) воздерживаться от актов насилия в семье в отношении вас
 • запретить контакты между респондентом и вами, в том числе лично, по телефону, по электронной почте и / или по почте
 • предоставить вам временное владение вашим местом жительства
 • предоставить вам право владения автомобилем, находящимся в совместном владении
 • приказать ответчику держаться подальше от вас, ваших детей или любых членов семьи, включая домашних животных
 • приказать респонденту держаться подальше от вашего места жительства и / или места работы
 • приказать ответчику в программу консультирования

Кто может получить охранный ордер?

 • Охранные судебные приказы предназначены для людей, которые подвергаются преследованию или насилию в семье.Жестокое обращение в семье — это любой акт насилия, применения силы или угрозы, включая любое принудительное задержание, которое приводит к телесным повреждениям или вызывает обоснованные опасения относительно серьезных телесных повреждений и совершается членом семьи или членом домохозяйства.
 • Если вы состоите в родстве или в браке / разведены, живете вместе в течение последних 12 месяцев или имеете общих детей с обидчиком, вы имеете право подать заявление о выдаче охранного судебного приказа в суд по делам несовершеннолетних и семейным отношениям.

Свяжитесь с нами 703.746.4911 (TTY- 703.746.3288, Virginia Relay 711) для получения дополнительной информации о защитных приказах.

Виды охранных приказов (три вида)

 • Приказ о чрезвычайной защите (EPO)
  • может запросить полиция или заявитель (жертва насилия со стороны интимного партнера) во время инцидента
  • может быть запрошен в любой день или время магистратом
  • действителен в течение 72 часов или до 5 часов.м. на следующий день это заседание суда
 • Предварительные охранные судебные приказы (PPO)
  Заявление

  • подано в суд по делам несовершеннолетних и семейных отношений или Общий окружной суд, в зависимости от типа отношений, срок действия 15 дней и должен быть лично доставлен ответчику для исполнения
 • Защитный приказ (PO)
  • , внесенный судьей на последнем слушании после истечения первоначального PPO
  • действителен в течение двух лет с даты выдачи и должен быть передан ответчику правоохранительными органами, чтобы иметь исковую силу
  • действителен во всех пятидесяти штатах и ​​территориях США, поэтому куда бы вы ни пошли, вы должны носить его с собой.

Как получить охранный ордер:

Охранные ордера бесплатны . За подачу прошения о выдаче охранного ордера, подачу копий охранного ордера или за вручение ордера обидчику плата не взимается.

I-Can — это компьютерная программа, которая задает вопросы и заполняет правильные судебные формы. Заполненные формы необходимо отнести в отдел обслуживания судов, обслуживающий соответствующий районный суд по делам несовершеннолетних и семейным отношениям.Щелкните здесь, чтобы просмотреть Интернет-систему для подачи защитных приказов .


Если вы житель Александрии или городской служащий:

Вам необходимо подать заявление в Отдел судебных услуг, расположенный в здании суда Александрии по адресу 520 King Street, 1 st floor, 703.746.4144 с 8:00 до 15:00. Вы встретитесь с приемным работником, который поможет вам заполнить документы.Чтобы оформить приказ, вам не нужно иметь при себе свидетелей или протокол полиции. В нерабочее время и в выходные дни магистрат может издать приказ о чрезвычайной защите. Эта услуга бесплатна.

Если вы проживаете за пределами города Александрия:

Позвоните в местную программу помощи жертвам насилия или свидетелям домашнего насилия, или
Альянс действий по борьбе с сексуальным и домашним насилием в Вирджинии на 1.800.838.8238.

Если вы не соответствуете критериям для получения судебного приказа, вы можете иметь право на получение судебного приказа о преследовании.

Заявление об ограничении ответственности: Информация, представленная на этом веб-сайте, является общественной услугой. Хотя информация на этом сайте касается юридических вопросов, это не юридическая консультация. Если вам нужна юридическая консультация, обратитесь к юристу.План безопасности

План обеспечения безопасности — это инструмент, предназначенный для помощи жертве в рассмотрении возможных вариантов и разработке плана действий, когда она живет в условиях жестокого обращения.Планирование безопасности всегда должно осуществляться без ведома обидчика и должно включать детей и домашних животных (если возможно). Вот несколько ключевых моментов, которые следует включить в свой план личной безопасности:

 • Позвоните в приют или на горячую линию по вопросам насилия в семье, 703.746.4911 (TTY-703.746.3288), и поговорите с адвокатом, чтобы узнать, какая помощь вам доступна, и помочь вам с вашим планом безопасности.
 • Храните деньги, одежду, (копии) важных документов и дополнительные ключи в надежном месте на случай, если вам нужно будет уйти в спешке.Безопасным местом может быть дом соседа или друга, или спрятанный за входной дверью.
 • Продумайте все возможные пути отступления и план, куда вы отправитесь, прежде чем начнется атака.
 • Проведите с детьми учения по оказанию неотложной помощи. Научите их набирать 911.
 • Если у вас есть охранный ордер, всегда носите его с собой. Сделайте дополнительные копии и, если можете, передайте их своему работодателю, школе и / или вашей компании по управлению жилищным фондом.
 • Поговорите с соседями, коллегами и т. Д.о вашей ситуации и выработайте сигнал, чтобы они знали, когда звонить в полицию. Сигнал может быть вербальным или невербальным.
 • Многие злоумышленники преследуют своих жертв с помощью таких технологий, как устройства GPS, общие учетные записи и / или социальные сети. Обдумайте, как вы используете технологии, и узнайте больше о безопасности технологий.
 • Доверяйте собственному суждению и интуиции. Прочтите «Дар страха» Гэвина де Беккера.
 • Вы должны защищать себя, пока не окажетесь вне непосредственной опасности.
 • Расставание с партнером может быть опасным временем, тщательно планируйте меры безопасности и всегда помните… Вы не заслуживаете ударов или угроз!

Группы поддержки домашнего насилия

Несмотря на то, что каждая ситуация домашнего насилия индивидуальна, пережившие домашнее насилие и те, кто в настоящее время находится в отношениях с насилием, могут счесть полезным поговорить о своих чувствах с другими людьми, которые переживают аналогичный опыт. Наша конфиденциальная группа встречается еженедельно и в атмосфере заботы и заботы решает различные вопросы, связанные с домашним насилием.Также существует группа поддержки детей, которая встречается одновременно с женской группой. Если вы хотите посетить группу поддержки, позвоните в Программу по борьбе с домашним насилием по телефону 703.746.4911. Местоположение обеих групп конфиденциально.


Кто? Жительницы города Александрии

Что? Конфиденциальные еженедельные групповые занятия поддержки для переживших домашнее насилие или тех, кто в настоящее время

оскорбительные отношения.
Когда? За подробностями обращайтесь по телефону.

Где? Пожалуйста, свяжитесь с 703.746.4911 (TTY- 703.746.3288) для получения информации.

Почему? Чтобы понять влияние насилия на ваши отношения и на вас.

Чтобы изучить инструменты, которые расширят ваши возможности и помогут защитить вас.
Чтобы поделиться своим опытом с другими.

Чтобы получить поддержку, когда вы продвигаетесь по жизни.

Круглосуточная горячая линия по вопросам домашнего насилия: 703.746.4911 (TTY-703.746.3288)


Домашнее насилие и дети

Насилие в семье затрагивает детей любого уровня дохода, расы и религии.Свидетельство или слух о насилии среди членов семьи вредит детям, и в результате у многих детей возникают серьезные проблемы с физическим и психическим здоровьем. У них могут быть трудности с обучением, сложные отношения со взрослыми и сверстниками, а также риск самоубийства.

Каково детям расти в доме с насилием?

Эти дети в опасности, и в их домах царит хаос. Они живут в ежедневном страхе и напряжении, что может заставить их бояться всего и никому не доверять.Дети часто винят себя в насилии, но они бессильны предотвратить, остановить или избежать его. У некоторых детей разовьются отношения любви-ненависти с родителями. Хотя они чувствуют себя защищающими родителей, подвергшихся насилию, они также могут возмущаться тем, что родитель не прекратил насилие. Они часто изолированы и чувствуют себя безнадежными.

Предупреждающие знаки ребенка, живущего в доме с насилием, включают:

Для всех возрастов …

 • чрезмерно ответственное поведение (как будто ребенок — «маленький взрослый в семье»)
 • депрессия и низкая самооценка
 • трудности с выражением эмоций, отличных от гнева
 • использование насилия для разрешения конфликтов

Для дошкольники…

 • частый плач
 • заикание
 • частые удары, укусы или пинки
 • регресс (возврат к ночному недержанию мочи или сосанию большого пальца)

Для детей школьного возраста …

 • проблемы с концентрацией внимания в школе
 • драки, запугивание или самоправление
 • воровство, обман или ложь
 • необычное знание секса или насилия для их возраста

Для подростков …

 • разговоры о самоубийстве или попытки самоубийства (также может относиться к детям школьного возраста)
 • побег или бросание школы
 • вступление в банду, совершение преступлений или использование оружия
 • оскорбительные отношения

Как вы можете помочь ?

 • пропагандируют ненасилие, отговаривая детей от драки и поддразнивания
 • учат детей разрешать конфликты без насилия
 • учат правилам личной безопасности, например, как набирать 911, пути эвакуации и безопасные места, куда можно пойти в случае драки

Службы для детей

Программа по борьбе с насилием в семье предлагает программу для детей, в рамках которой специалист по семейным услугам может предоставить краткосрочные индивидуальные консультации детям, живущим в домах, подвергающихся насилию.Предлагается группа поддержки детей, которая работает одновременно с группой поддержки женщин. Эта группа предоставляет детям, которые разделяют свои обстоятельства, возможность встретиться и поговорить. Для детей, матери которых были переведены в приют для женщин, подвергшихся побоям, специалисты по семейным услугам доступны на месте для поддержки и консультирования.

Примечание: Если вы подозреваете жестокое обращение с детьми или отсутствие заботы о них, немедленно сообщите об этом в Службу защиты детей или в полицию. Даже если вы не уверены в злоупотреблении, сообщите об этом.Если вы добросовестно подаете заявление, ваши права защищены, и вы можете спасти жизнь ребенка!Друзья и семья выживших

Получение дохода

Соберите всю возможную информацию о домашнем насилии. Проверьте этот сайт и его ссылки. Вы также можете связаться с Александрийской программой борьбы с домашним насилием по телефону 703.746.4911, который оказывает помощь пострадавшим и их детям.

Сочувствовать уху

Расскажите другу, что вам не все равно. Не форсируйте проблему; позвольте другу довериться вам в его / его темпе. Держите свой разум открытым. Никогда не обвиняйте друга!

Сопроводите ее / его к общественным работам

Делитесь собранной вами информацией с ней / ему в частном порядке. Пусть ваш друг знает, что он / она не одинока, и вам могут помочь заботливые люди.Посоветуйте другу обратиться за помощью в местную горячую линию или в программу по борьбе с домашним насилием. Поощряйте друга разработать план безопасности, чтобы защитить себя и детей.

Сосредоточьтесь на его / ее сильных сторонах

Окажите своему другу эмоциональную поддержку, в которой он / она может поверить в то, что он / она хороший человек. Помогите другу изучить сильные стороны и навыки, которыми он обладает. Подчеркните, что он / она заслуживает жизни без насилия.

Если она / он решит уйти

Первое, куда должен позвонить ваш друг, — это горячая линия по вопросам домашнего насилия.Они могут помочь вашему другу изучить доступные варианты.

Будьте осторожны, предлагая и обеспечивая безопасность в вашем доме. Человек, подвергшийся побоям, часто сталкивается с самой большой физической опасностью, когда пытается бежать. Будьте осторожны и поговорите с сотрудниками программы по борьбе с домашним насилием о том, как лучше всего с этим справиться.

Что говорить, когда друг говорит, что не может уйти

 • Боюсь за вашу безопасность.
 • Боюсь за безопасность ваших детей.
 • Будет только хуже.
 • Я здесь для вас, когда вы будете готовы уйти.
 • Вы не заслуживаете жестокого обращения.

Когда вмешиваться

Насилие со стороны интимного партнера — это преступление, которое может привести к серьезным телесным повреждениям и даже смерти. Если вы являетесь соседом и знаете, что происходит жестокое обращение, немедленно позвоните в полицию. Вызов полиции — это просто самый эффективный способ защитить жертву и детей от непосредственного вреда.


Семейное насилие на рабочем месте

Что такое насилие в семье или насилие со стороны интимного партнера?

 • Модель оскорбительного, принудительного и агрессивного поведения между людьми, состоящими в браке или живущими вместе, либо имеющими постоянные или предшествующие интимные отношения.
 • Включает физические нападения и психологические угрозы, а также словесные оскорбления и экономический контроль, которые заставляют человека опасаться за свою безопасность.

Почему предприятия должны волноваться?

 • Насилие со стороны интимного партнера, по оценкам, обходится до 5 миллиардов долларов в год в виде снижения производительности и прогулов — затрат, которые берет на себя компания.
 • Компаниям грозит повышенная ответственность за безопасность как рабочего места, так и сотрудников.
 • По данным опроса руководителей высшего звена компаний из списка Fortune 1000, 66% считают, что если бы вопросы насилия в семье решались с сотрудниками, финансовые показатели компании улучшились бы.
 • По оценкам Министерства юстиции США, в 60 000 случаев насилия на рабочем месте жертвы хорошо знали своих нападающих.

Предупреждающие знаки на рабочем месте

 • Необъяснимые ушибы защитных травм
 • Увеличение количества прогулов
 • Увеличение количества телефонных звонков с угрозами и / или домогательствами
 • Отсутствие концентрации и снижение производительности
 • Отсутствие интереса к общественной деятельности и отказ от работы с коллегами
 • Сотрудник партнер посещает рабочее место и распространяет слухи, пытается собрать информацию о своем партнере от коллег жертвы и / или чрезмерно связывается с сотрудником
 • Личные визиты на рабочее место, которые являются разрушительными и / или частыми

Что может сделать ваша компания

 • Сделайте так, чтобы жертва могла безопасно поговорить с кем-нибудь в вашей организации.Сказать кому-то — это первый шаг к получению помощи.
 • Разработать политику и процедуры, направленные на борьбу с насилием в семье. Помните, что насилие в семье также может означать угрозу безопасности на рабочем месте.
 • Имеются презентации по этому вопросу. Для получения информации позвоните по номеру 703.746.4911.

Что могут делать менеджеры и руководители

 • Обращайте внимание на все видимые предупреждающие знаки.
 • Предлагайте направления к специалистам по вопросам домашнего насилия или насилия со стороны интимного партнера.
 • Помогите создать план безопасности на рабочем месте.
 • Обязательно соблюдайте конфиденциальность сотрудников. Это очень трудное время, и конфиденциальность важна.
 • Посетите тренинг по вопросам насилия в семье.

План обеспечения безопасности на рабочем месте

Создание плана безопасности на рабочем месте может быть эффективным инструментом как для работодателя, так и для работника. Вот несколько предложений, которые стоит включить:

 • Я могу сообщить ____________ на работе о своей ситуации.(Мой начальник, охрана, коллега)
 • Я могу передать фотографию обидчика и описание машины ____________.
 • Я могу переместить свое рабочее место в более безопасное место.
 • Безопасные места на работе, куда можно сбежать: ____________.
 • Я могу использовать голосовую почту, секретаря или коллегу для проверки моих звонков на работе.

На защите домашнего питомца

Жестокое обращение со стороны интимного партнера распространяется на все категории, даже на домашних животных.Жестокое обращение с животными часто является ранним признаком склонности к насилию, которая может перерасти в насилие со стороны интимного партнера. Несколько недавних опросов показывают, что почти половина всех женщин, посещающих приюты для жертв насилия со стороны интимного партнера, сообщили, что домашнее животное также подвергалось угрозам, травмам или убийству со стороны своего обидчика.

Если вы стали жертвой, возможно, ваш питомец пострадал или ему угрожает опасность. Часто обидчик причиняет боль домашнему питомцу, чтобы получить власть и контроль. Если обидчик причинил вред вашему питомцу, вы можете подвергаться все большей опасности самому себе.Если в вашем доме происходит жестокое обращение с животными, вам следует подумать о том, чтобы уехать, однако вашего питомца не следует оставлять дома, если вы все же решите уйти.

Как защитить домашнее животное

Очень важно иметь план временного приюта для вашего питомца, а также для вас и ваших детей. Если у вас есть домашнее животное, задайте себе следующие вопросы, прежде чем выйти из ситуации насилия (взято из The Humane Society of the United States, First Strike Campaign):

 • Кто предоставит моему питомцу корм, воду, кров, компанию и медицинскую помощь? Договоритесь с другом или членом семьи о том, чтобы позаботиться о своем питомце перед отъездом.Если никто не может этого сделать, свяжитесь с Александрийской программой по борьбе с домашним насилием, которая поможет вам временно разместить вашего питомца в Александрийской лиге защиты животных. Будьте уверены, ваш питомец сможет оставаться в местном приюте для животных до десяти дней и будет обеспечен пищей, водой и большим количеством любви, в то время как вы сосредоточитесь на других важных решениях, влияющих на ваше будущее.
 • Получил ли мой питомец все прививки? Ветеринарные клиники, питомники и приюты для животных требуют доказательства вакцинации для размещения.Если у вас нет доказательств, они могут вакцинировать вашего питомца и взимать с вас плату. Храните данные о вакцинации и другие ветеринарные записи вместе, чтобы вы могли взять их с собой. Если у вас нет этих записей, попросите ветеринара прислать вам копии. Если вашему питомцу не сделаны прививки, договоритесь с ветеринаром или местной лигой защиты животных о недорогих вакцинациях.
 • Имеет ли мой питомец действующую городскую лицензию? Если безопасность вашего питомца находится под угрозой и лицензируется на имя обидчика, повторно лицензируйте вашего питомца на имя того, кто за ним ухаживает.Это предотвратит использование злоумышленником лицензии в качестве доказательства права собственности на животное.
 • Будет ли лучше моему питомцу, если я отдаю его на усыновление? Бросить любимого питомца — трудное решение, но оно может быть лучшим для вас обоих. Переезд стоит дорого, и не все домовладельцы принимают домашних животных или могут взимать дополнительный залог. Понимание того, что вашему питомцу безопаснее в новом доме, может немного облегчить решение. Хотя приюты для животных не могут гарантировать размещение каждого животного, они находят постоянный приют для многих животных.Персоналу приюта легче найти дом для вашего питомца, если у них есть определенная информация. Обучено ли животное домашнему, послушанию, хорошо ли с детьми или другими животными? Кроме того, им нужно будет знать историю болезни вашего питомца, его поведение, а также его симпатии и антипатии. Чтобы облегчить эту боль разлуки, вы можете сфотографировать своего питомца для себя и своих детей.
 • Что мне следует предпринять, когда я перевожу своего питомца в безопасное место? Некоторые чрезвычайные ситуации требуют минимальной подготовки или не требуют никакой подготовки.Однако, если вы можете подготовиться к отъезду вашего питомца, постарайтесь иметь под рукой следующее: вакцинацию и медицинские карты; ошейник и опознавательные бирки; поводки; перевозчики; лекарства вашего питомца; информация о расписании кормления, ежедневных прогулках, симпатиях и антипатиях и любых поведенческих проблемах; и любимые личные вещи вашего питомца (миски, постельные принадлежности, принадлежности для ухода и игрушки).

Проект борьбы с домашним насилием (DVIP)

Скоординированный ответ сообщества

Миссия
Проект по борьбе с домашним насилием (DVIP) направлен на продвижение безопасных и здоровых отношений через координацию сообщества.

Цель
Все жители города Александрия страдают от домашнего насилия. Поскольку домашнее насилие имеет место во всех сферах нашего сообщества, существует необходимость в скоординированных ответных действиях сообщества. DVIP касается ареста, судебного преследования, защиты интересов потерпевших, лечения, образования и обучения.

Цели
Целями DVIP являются координация и мониторинг реакции правовой системы и общества на инциденты насилия в семье в Александрии, штат Вирджиния.В частности, наши цели:

 • для обеспечения того, чтобы жертвам была предоставлена ​​эффективная защита и услуги
 • для привлечения к ответственности нападавших за противоправное поведение; и
 • для повышения осведомленности общества о насилии в семье

Участвующие агентства (не включая)

 • Государственные школы Александрии (ACPS)
 • Александрия Больница INOVA
 • Отдел судебных служб
 • Департамент общественных и социальных служб
 • Пожарная служба
 • Департамент здравоохранения
 • Юридические службы Северной Вирджинии
 • Прокуратура Содружества
 • Жилищное управление
 • Управление магистрата
 • Управление пробации и условно-досрочного освобождения
 • Управление шерифа
 • Частные лица
 • Департамент полиции
 • Социальные службы
 • Остановить жестокое обращение с детьми сейчас (SCAN)
 • Службы по борьбе с наркотиками

  Программа помощи жертвам-свидетелям (VWAP)

Ваше участие обязательно! Если вы хотите присутствовать на нашем ежемесячном заседании DVIP или у вас есть предложение по улучшению координационного совета и реагирования Александрии на насилие в семье, пожалуйста, свяжитесь с 703.746.4911 для расписания встреч и информации.Как помочь программе борьбы с домашним насилием

 • Волонтеры
  являются неотъемлемой частью программы борьбы с домашним насилием.
  После прохождения комплексного курса обучения волонтеры могут стать защитниками интересов клиентов. Волонтеры отвечают на круглосуточную горячую линию по выходным. Они оказывают эмоциональную поддержку и информацию, чтобы помочь жертвам восстановить контроль над своей жизнью.Волонтеры
  также сопровождают жертв домашнего насилия в отделение полиции и / или больницу. Если вас интересует дополнительная информация о волонтерстве, позвоните по телефону 703.746.4911 и попросите поговорить с координатором волонтеров или отправить

  волонтерское приложение. .

 • Корзина для домашнего утепления от Александрийского совета по предупреждению преступности и капитанов районной стражи
 • Ежегодная программа по борьбе с насилием в семье Детский праздник

  Каждый декабрь Александрийская программа борьбы с домашним насилием (DVP) организует праздничную вечеринку для детей и родителей, которые недавно были обслужены программой.На вечеринке семьи воссоединяются с бывшими друзьями и сотрудниками приюта, едят и фотографируются с Санта-Клаусом, среди прочего. Каждый родитель и ребенок также получают мешок подарков, который нужно завернуть и положить под свою елку на Рождество. Более 100 семей с нетерпением ждут этого захватывающего события.

  В этом году вечеринка была отменена из-за пандемии, но DVP предлагает вам поддержать этих детей, пожертвовав подарочные карты в местные магазины номиналом в 25 долларов. DVP раздаст подарочные карты семьям, чтобы у них была возможность приобрести что-то особенное для себя или своих детей.Для обеспечения безопасного дарения подарков DVP предпочитает пожертвовать подарочные карты, но также принимает новые неупакованные детские игрушки; DVP предоставит семьям оберточную бумагу для персонализации подарка каждому ребенку. Пожертвования можно отправить по адресу 123 N. Pitt Street, Suite 225, Alexandria VA или оставить в этом месте по предварительной записи по телефону 703.746.4911. Крайний срок возврата или доставки подарочных карт или новых распакованных игрушек — 15 декабря. Вы также можете сделать пожертвование напрямую Программе борьбы с домашним насилием онлайн.

  Если вам нужна помощь в принятии решения, что купить, или если у вас есть другие вопросы о пожертвовании для этого мероприятия, звоните по телефону 703.746.4911.


Проект молчаливого свидетеля и бдение при свечах


Каждый год на Рыночной площади перед зданием мэрии по адресу 301 King Street Программа по борьбе с домашним насилием проводит
Бесшумное бдение при свечах, ежегодное мероприятие, во время которого мы помним и почтим всех тех, кто умер или все еще страдает из-за актов насилия со стороны интимного партнера.


Душ для приюта

Убежище для жертв домашнего насилия в Александрии

Ежегодно помощь получают более 50 женщин! Мы предоставляем не только убежище, но и подарочную корзину с вещами, когда женщины покидают Убежище и начинают новую жизнь. Душ для Убежища поможет «пополнить полки» необходимыми для Убежища вещами и подарочными корзинами.

Все, что вам нужно сделать, это найти то, что вы хотели бы приобрести, добавить это в корзину, оформить заказ, и ваши товары будут отправлены нам.Мы очень ценим вашу помощь в этом чрезвычайно достойном деле. Также приветствуются аккуратно использованные предметы домашнего обихода и одежда, подарочные карты и денежные пожертвования / дебетовые карты.

Найдите предметы, которые помогут Александрийскому убежищу для жертв домашнего насилия

Друзья Александрийской комиссии по делам женщин

2308 Mt. Вернон-авеню, # 732

Александрия, VA 22301

Вопросы? Свяжитесь с [email protected]

Реестр благотворительных организаций, спонсируемый Александрийской комиссией по делам женщин и друзьями Александрийской комиссии по делам женщин; от имени Программы по борьбе с домашним насилием Департамента общественных и социальных служб


Ресурсы, списки чтения и ссылки по теме

Ресурсы в Вирджинии

Александрия

 • Александрийская программа борьбы с домашним насилием: 703.746.4911 (TTY- 703.746.3288, Вирджиния ретранслятор 711)
 • Александрийская программа сексуального насилия и повышения осведомленности: 703.683.7273

округ Арлингтон

 • Общественное временное убежище Арлингтона (TACTS) Убежище: 703.237.0881
 • Программа предотвращения насилия в Арлингтоне: 703.228.4848
 • Программа вмешательства Арлингтона Баттерера: 703.228.4848

Округ Фэрфакс

 • Женский приют округа Фэрфакс: 703.435.4940
 • Сеть помощи потерпевшим округа Фэйрфакс: 703.360.7273
 • ADAPT (Мужская программа округа Фэйрфакс): 703.968.4000

Фредериксбург

 • Совет Раппаханнок по борьбе с домашним насилием: 540.373.9373
 • Совет Раппаханнок по борьбе с сексуальным насилием: 540.371.1666

Округ Лоудоун

 • Приют для женщин, подвергшихся насилию в округе Лаудон: 703.777.6552

Округ Принц Уильям

 • АКТЫ.Поворотные моменты (Prince William Co .. Manassas City, Manassas Park, Woodbridge): 703.221.4951
 • Сексуальное насилие в округе принца Уильяма и защита жертв (SAVAS): 703.368.4141

Ресурсы за пределами Вирджинии

Мэриленд и округ Колумбия

 • Дом Рут (округ Колумбия): 202.347.2777
 • My Sister’s Place (округ Колумбия): 202.529.5991
 • Округ Монтгомери (Мэриленд): 301.654.1881
 • Округ принца Джорджа (Мэриленд): 301.864.9101

Государственные / национальные горячие линии

 • Семейное насилие и сексуальные посягательства Горячая линия Вирджинии: 1.800.838.8238 (голосовая связь / телетайп)
 • Горячая линия Национального центра помощи жертвам преступлений: (800) FYI-CALL
 • Национальная горячая линия по вопросам домашнего насилия: (голосовая) (800) 799-SAFE , (TTY) 1.800.787.3224

Рекомендуемые списки для чтения

Ссылки по теме

Щелкнув по ссылкам ниже, вы перейдете с веб-сайта города.Город Александрия не несет ответственности и не контролирует организации, взгляды, точность, авторские права, соответствие товарным знакам или законность материала.

Домашнее насилие

ресурсных центров | Управление по делам детей и семьи

Сеть ресурсов по домашнему насилию (DVRN) финансируется Министерством здравоохранения и социальных служб США для информирования и усиления мер вмешательства и предотвращения домашнего насилия на индивидуальном, общинном и общественном уровнях.

DVRN совместно работает над продвижением практик и стратегий, направленных на улучшение реакции нашей страны на насилие в семье и обеспечение безопасности и правосудия не только приоритетом, но и реальностью. Организации-члены DVRN гарантируют, что жертвы домашнего насилия, защитники, общественные программы, преподаватели, поставщики юридической помощи, сотрудники правоохранительных органов и судов, поставщики медицинских услуг, политики и руководители правительства на местном, государственном, племенном и федеральном уровнях имеют доступ к актуальной информации о передовой практике, политике, исследованиях и ресурсах по жертвам.

DVRN включает в себя два национальных ресурсных центра, четыре ресурсных центра по специальным вопросам, три ресурсных центра с учетом культурных особенностей, Национальную горячую линию по вопросам домашнего насилия и Национальный учебный центр по наращиванию потенциала ЛГБТК DV.

Членские организации:

 • Национальный ресурсный центр по домашнему насилию Посетите страницу отказа от ответственности — Harrisburg, PA
 • Национальный ресурсный центр для женщин из числа коренных народов — Хромой олень, MT
 • Ресурсный центр для женщин коренных народов Аляски Посетите страницу отказа от ответственности — Fairbanks, AK
 • Проект правосудия в отношении женщин, подвергшихся побоям, и Национальный центр обмена информацией для защиты женщин, подвергшихся насилию Посетите страницу отказа от ответственности — BWJP: Minneapolis, MN и NCDBW: Philadelphia, PA
 • Национальный центр ресурсов здравоохранения по вопросам домашнего насилия Посетите страницу отказа от ответственности — Сан-Франциско, Калифорния
 • Национальный центр домашнего насилия, травм и психического здоровья Посетите страницу отказа от ответственности — Чикаго, штат Иллинойс,
 • Азиатско-Тихоокеанский институт гендерного насилия — Посетите страницу отказа от ответственности Сан-Франциско, Калифорния
 • National Latin @ Network for Healthy Families and Community Посетите страницу заявления об отказе от ответственности Посетите страницу заявления об отказе от ответственности — St.Пол, MN
 • Ujima, Inc .: Национальный центр по борьбе с насилием в отношении женщин в черном сообществе Посетите страницу отказа от ответственности — Вашингтон, округ Колумбия
 • Многообещающее будущее без насилия Посетите страницу отказа от ответственности — Бостон, Массачусетс
 • Национальная сеть по искоренению домашнего насилия Посетите страницу отказа от ответственности — Вашингтон, округ Колумбия
 • Safe Housing Partnerships Посетите страницу отказа от ответственности — Harrisburg, PA
 • Национальная горячая линия по вопросам домашнего насилия Посетите страницу отказа от ответственности — Остин, Техас
 • StrongHearts Native Helpline Посетите страницу отказа от ответственности — Eagan, MN

Пожалуйста, прочтите ниже, чтобы узнать больше о каждой организации и ее работе.


Национальные ресурсные центры

Национальный ресурсный центр по домашнему насилию
800-537-2238
www.nrcdv.org Посетите страницу отказа от ответственности и www.vawnet.org Посетите страницу отказа от ответственности

Национальный ресурсный центр по домашнему насилию (NRCDV) предоставляет широкий спектр бесплатной, всесторонней и индивидуальной технической помощи, обучения и информационных материалов. Объем технической помощи NRCDV обширен и включает вмешательство и предотвращение домашнего насилия, общественное образование и организацию, пропаганду государственной политики и систем, а также финансирование.NRCDV разрабатывает специальные сборники, информационные бюллетени, статьи о прикладных исследованиях, предупреждения о финансировании и учебные программы, а также поддерживает несколько специальных проектов, направленных на более глубокое изучение проблем или разработку более комплексной помощи определенной группе участников. Эти специальные проекты включают Проект осведомленности о домашнем насилии, VAWnet — Национальный центр онлайн-ресурсов по насилию в отношении женщин (финансируемый CDC), Построение комплексных решений по борьбе с домашним насилием, Проект DV Evidence и связанные с ним исследовательские инициативы.

Национальный ресурсный центр для женщин из числа коренных народов
1-855-NIWRC-99 / 406-477-3896
www.niwrc.org Посетите страницу отказа от ответственности

Национальный ресурсный центр для женщин из числа коренных народов, Inc. (NIWRC) — это некоммерческая организация коренных народов, созданная в качестве Национального исследовательского центра для индейцев (NIRC) по борьбе с насилием в семье и обеспечению безопасности индийских женщин. Как Национальный центр ресурсов для индейцев, NIWRC предлагает переплетенный специализированный опыт в области домашнего насилия, сексуального насилия и здоровых взаимоотношений с помощью различных дисциплин и культурных ресурсов для всего движения.NIWRC — национальный поставщик технической помощи программам деревень Аляски и коалициям племен по всей стране Индии. NIWRC предлагает бесплатные тренинги, сетевое взаимодействие, наборы инструментов NIWRC, ресурсы и культурно актуальные ответы на насилие со стороны интимного партнера и гендерное насилие, а также способствует лидерству программ коренных народов, обслуживающих их сообщества. Вместе с дополнительными кругами движения против насилия, NIWRC занимается пропагандой на местах и ​​политикой, профилактикой, образованием, исследовательской деятельностью, разработкой программ, повышением осведомленности общественности, обменом событиями, привлечением к ответственности правонарушителей и традиционными вмешательствами в здоровые отношения, правосудие на и вне его. земли племен, созданные коренными женщинами и для них, основываются на их испытательных верованиях и обычаях.


Государственный ресурсный центр по сокращению межплеменных неравенств

Ресурсный центр для женщин коренных народов Аляски
907-328-3990
www.aknwrc.org Посетите страницу отказа от ответственности

Ресурсный центр для женщин коренных народов Аляски (AKNWRC) предназначен для усиления ответных мер местных, племенных правительств путем организации общественных усилий, выступающих за безопасность женщин и детей в их общинах и домах, особенно против домашнего и сексуального насилия и насилия.Через голоса, языки и учения племен, выживших и защитников, а также в партнерстве с союзниками и другими заинтересованными сторонами AKNWRC обеспечивает голос на местном, государственном, национальном и международном уровнях для спасающих жизни изменений, необходимых в законах и политике. , и социальные нормы. AKNWRC предполагает, что племенные женщины, сообщества и семьи будут свободны от насилия, исцелят травмы и используют мудрость наших предков для создания эффективных общинных / племенных ответов на насилие в семье, насилие на свиданиях, преследование, торговлю людьми, сексуальные посягательства и связанные с ними несправедливости.


Ресурсные центры по специальным вопросам

Центр уголовного и гражданского правосудия, пострадавший от побоев женщин,
800-903-0111, доб. 1
www.bwjp.org Посетите страницу отказа от ответственности

Проект «Правосудие для женщин, подвергшихся побоям» (BWJP) способствует изменениям в системах гражданского и уголовного правосудия, что повышает их эффективность в обеспечении безопасности и справедливости для женщин и их семей, подвергшихся побоям. BWJP предоставляет техническую помощь адвокатам, гражданским поверенным, судьям и судебному персоналу, сотрудникам правоохранительных органов, прокурорам, сотрудникам службы пробации, сотрудникам программы вмешательства обидчиков и политикам; а также жертвам домашнего насилия, их семьям и друзьям.Посредством тренингов, консультаций и публикаций мы распространяем самую свежую информацию о результатах последних исследований и способствуем внедрению передовых практик и политик, разработанных в результате работы новаторских сообществ по всей стране. BWJP также управляет Национальным центром охранных судебных приказов и полной веры и кредита, который оказывает техническую помощь по всем вопросам, связанным с выдачей и исполнением охранных судебных приказов. Для решения вопросов, связанных с защитой жертв домашнего насилия, обвиненных в совершении преступлений, BWJP сотрудничает с отдельной организацией — Национальным информационным центром по защите пострадавших женщин.

Национальный информационный центр по защите женщин, подвергшихся побоям
1-800-903-0111, доб. 3
www.ncdbw.org Посетите страницу отказа от ответственности

Национальный информационный центр по защите женщин, подвергшихся побоям, расположенный в Филадельфии, штат Пенсильвания, занимается уникальными потребностями жертв избиения, которым в результате жестокого обращения со стороны своего интимного партнера в конечном итоге было предъявлено обвинение в совершении преступления. . Национальный информационный центр стремится предотвратить повторную виктимизацию обвиняемых, подвергшихся побоям, путем предоставления специализированной технической помощи, ресурсов и поддержки женщинам, подвергшимся побоям, обвиняемым в преступлениях, и членам их групп защиты.

Национальный центр медицинских ресурсов по домашнему насилию
1-888-792-2873
www.futureswithoutviolence.org/health Посетите страницу отказа от ответственности

На протяжении почти двух десятилетий Национальный центр медицинских ресурсов по вопросам домашнего насилия (HRC) оказывает поддержку медицинским работникам, экспертам по домашнему насилию, пострадавшим и политическим деятелям на всех уровнях в улучшении реагирования здравоохранения на домашнее насилие. HRC предлагает персонализированную экспертную техническую помощь, онлайн-инструментарий для поставщиков медицинских услуг и защитников DV для подготовки клинической практики по борьбе с домашним и сексуальным насилием, бесплатный электронный бюллетень и серию веб-семинаров.HRC также проводит раз в два года Национальную конференцию по вопросам здоровья и домашнего насилия — научную встречу, на которой эксперты и лидеры в области здравоохранения, медицины и домашнего насилия изучают последние медицинские исследования и программные меры по борьбе с домашним насилием.

Национальный центр домашнего насилия, травм и психического здоровья
1-312-726-7020, доб. 2011
www.nationalcenterdvtraumamh.org Посетите страницу отказа от ответственности

Миссия Национального центра по борьбе с домашним насилием, травмами и психическим здоровьем заключается в разработке и продвижении доступных, культурно значимых и основанных на травмах мер реагирования на домашнее насилие и другие пожизненные травмы, чтобы выжившие и их дети могли получить доступ к необходимым ресурсам. к их безопасности, устойчивости и благополучию.Мы обеспечиваем обучение и поддержку адвокатов, поставщиков психиатрических услуг и психоактивных веществ, юристов, политиков и государственных служащих, поскольку они работают над улучшением способов реагирования их агентств и систем на оставшихся в живых семей и их детей. В частности, наша работа включает (1) повышение осведомленности общественности о взаимосвязи домашнего насилия, травм, психического здоровья и злоупотребления психоактивными веществами; (2) обеспечение обучения и технической помощи для наращивания потенциала агентств и систем по устранению травмирующих последствий жестокого обращения; (3) разработка и продвижение политики, улучшающей реагирование агентств и систем на насилие в семье и другие пожизненные травмы; и (4) анализ и продвижение исследований, которые расширяют знания и создают базу данных для реагирования на травмы в жизни переживших домашнее насилие и их детей.


Культурно-ориентированные институты

Азиатско-Тихоокеанский институт гендерного насилия
415-568-3315
www.api-gbv.org Посетите страницу отказа от ответственности

Институт азиатских островитян по гендерному насилию — это национальный ресурсный центр по домашнему насилию, сексуальному насилию, торговле людьми и другим формам гендерного насилия в сообществах жителей азиатских и тихоокеанских островов. Он обслуживает национальную сеть адвокатов; общественные программы обслуживания; национальные, федеральные и государственные организации; юристы, специалисты в области здравоохранения и психического здоровья; исследователи; защитники политики; и активисты организаций социальной справедливости.Анализирует критические вопросы; способствует вмешательству и профилактике с учетом культурных особенностей; предоставляет консультации, техническую помощь и обучение; проводит и распространяет исследования; и информирует общественную политику. Представление Института API о гендерной демократии определяет его миссию по усилению пропаганды, изменению систем и предотвращению гендерного насилия посредством создания движений и трансформации сообществ.

Национальная сеть Latin @ для здоровых семей и сообществ
1-651-646-5553
www.nationallatinonetwork.org Посетите страницу отказа от ответственности

Национальная сеть Latin @ для здоровых семей и сообществ, проект Casa de Esperanza, является национальным институтом по борьбе с насилием в семье, работающим с сообществами Latin @. Работая как внутри страны, так и за рубежом, мы решаем четыре основных вопроса: расширение доступа к ресурсам для латинских граждан, подвергающихся домашнему насилию; обеспечение обучения и инструментов для профессионалов и общественных деятелей; проведение культурно значимых исследований; и отстаивание государственной политики, основанной на жизненных реалиях латыни.

Ujima, Inc .: Национальный центр по борьбе с насилием в отношении женщин в черном сообществе
1-844-77-UJIMA (778-5462)
www.ujimacommunity.org Посетите страницу отказа от ответственности

Удзима — это национальный информационный центр по вопросам домашнего, сексуального и общинного насилия. Он отвечает на вопросы и развивает активный подход к прекращению насилия в отношении женщин в сообществе чернокожих. Название «Удзима, Инк.» Произошло от принципа кванзаа «Удзима», что означает коллективная работа и ответственность.Ujima, Inc. предоставляет образование и разъяснительную работу, обучение и техническую помощь, разработку ресурсов, исследования и усилия в области государственной политики. Он работает, чтобы мобилизовать чернокожее сообщество и его союзников на укрепление наших семей, признавая, что безопасность и жизнеспособность наших семей связаны со здоровьем и благополучием наших отдельных районов и сообществ в целом. Ujima, Inc. определяет чернокожее сообщество как африканскую диаспору в самом широком смысле, например афроамериканцы (потомки рабов в США).S.), африканские иммигранты, афро-карибцы и афро-латиноамериканцы / а.


Центры наращивания потенциала

Национальный институт ЛГБТК по вопросам интимного партнера Насилие
1-206-568-7777
www.nwnetwork.org Посетите страницу отказа от ответственности

Национальный институт ЛГБТК по вопросам насилия со стороны интимного партнера повышает способность наших сообществ поддерживать самоопределение и безопасность бисексуалов, трансгендеров, лесбиянок и геев, переживших насилие в семье и на свиданиях, посредством пропаганды, организации и обучения.Мы работаем в рамках широкого освободительного движения, посвященного социальной и экономической справедливости, равенству и уважению ко всем людям, а также созданию любящих, инклюзивных и подотчетных сообществ.

Многообещающее будущее без насилия
617-294-6526
promising.futureswithoutviolence.org Посетите страницу отказа от ответственности

Центр развития потенциала «Перспективы будущего» (Центр), проект «Будущее без насилия» (FUTURES), оказывает поддержку в расширении услуг для детей, молодежи и их родителей, подвергшихся жестокому обращению, пострадавших от домашнего насилия.Центр оказывает поддержку в создании организационных структур и услуг, которые ставят во главу угла благополучие детей, возможности для исцеления, повышение устойчивости и разрыв межпоколенческого цикла насилия — и все это в контексте отношений между родителями и детьми. Центр является расширением центра обмена информацией FUTURES на веб-сайте многообещающих фьючерсов. Центр поддерживает грантополучателей специализированных услуг для родителей и их детей, подвергшихся жестокому обращению (SSAPC), а также на местах, содействуя обучающемуся сообществу, предлагая техническую помощь и обучение, разрабатывая новые ресурсы и инструменты и расширяя исследования в рамках научно-обоснованных, травматологических- информированные, культурно соответствующие практики для детей, молодежи и их родителей.

Национальная сеть по искоренению домашнего насилия
202-543-5566
nnedv.org Посетите страницу отказа от ответственности

Проект технической помощи Национальной сети по борьбе с домашним насилием (NNEDV) предоставляет комплексную специализированную техническую помощь и обучение получателям грантов по формуле FVPSA, включая коалиции штата и территории по борьбе с домашним насилием и правозащитные организации, администраторов штата FVPSA и племенные программы. Кроме того, NNEDV разработала ресурсы по наращиванию организационного потенциала, охватывающие такие вопросы, как передовой опыт, стандарты, сертификация, обеспечение качества, подходы с учетом травм, разнообразие и включение, а также четкость ролей.NNEDV помогает создавать сильные организации, обучая их смене руководства, внедрению моделей практики, основанных на фактах, развитию инфраструктуры для эффективного управления финансовыми требованиями и требованиями к отчетности, а также расширению участия исторически маргинализированных сообществ.

Safe Housing Partnerships
800-537-2238
www.safehousingpartnerships.org Посетите страницу отказа от ответственности

NRCDV также управляет финансируемым FVPSA национальным центром по наращиванию потенциала в области безопасного и поддерживающего жилья для переживших насилие в качестве членов Консорциума технической помощи по вопросам жилья для жертв домашнего насилия (DVHTAC).DVHTAC — это федеральный консорциум технической помощи, который использует федеральные ресурсы для обеспечения жилищных условий, решения проблем бездомных, а также поставщиков и защитников услуг по борьбе с домашним и сексуальным насилием. Эта инициатива направлена ​​на улучшение координации между системами обслуживания; интегрировать оценки насилия с учетом травм в скоординированные ответные меры; помогать непрерывному уходу (CoCs) развивать партнерские отношения с поставщиками услуг для жертв; и определить политику и методы, которые способствуют положительным результатам, устойчивости и стабильности для выживших и их детей.


Национальные горячие линии / горячие линии

Национальная горячая линия по вопросам домашнего насилия
1-800-799-7233
1-800-787-3224 (TTY)
www.thehotline.org Посетите страницу отказа от ответственности

Национальная горячая линия по вопросам домашнего насилия является жизненно важным звеном в обеспечении безопасности и поддержки всех, кто пострадал от домашнего насилия. Высококвалифицированные адвокаты могут предоставить информацию, вмешаться в кризисные ситуации, помочь разработать план безопасности, обсудить варианты и напрямую связать звонящих с источниками помощи в сообществах по всей территории U.S. Горячая линия также является отличным ресурсом для неравнодушных друзей, членов семьи, коллег и других лиц, которые ищут информацию и советы о том, как помочь своим знакомым. Горячая линия обеспечивает поддержку на более чем 170 языках и доступна круглосуточно и без выходных по телефону 1-800-799-7233. Услуги также предлагаются через онлайн-чат на сайте www.thehotline.org Посетите страницу отказа от ответственности с понедельника по пятницу, с 9:00 до 19:00 по центральному времени.

StrongHearts Native Helpline
1-844-7NATIVE (1-844-762-8483)
www.strongheartshelpline.org Посетите страницу отказа от ответственности

Горячая линия StrongHearts Native Helpline — это культурно приемлемая, анонимная, конфиденциальная служба, предназначенная для оказания помощи коренным американцам, пережившим домашнее насилие и насилие на свиданиях, а также заинтересованным членам семьи и друзьям. StrongHearts бесплатно связывает звонящих один на один со знающими адвокатами, которые могут предоставить средства для спасения жизни и немедленную поддержку, чтобы позволить выжившим коренным народам обрести безопасность и жить без жестокого обращения.StrongHearts — это горячая линия, ориентированная на коренных жителей, в которой работают адвокаты, хорошо разбирающиеся в культуре коренных народов, а также в вопросах суверенитета и права племен. StrongHearts — это совместная работа, объединяющая технологию и инфраструктуру Национальной горячей линии по борьбе с насилием в семье с опытом и связями с местным сообществом Национального центра помощи женщинам из числа коренных народов, а также доверием групп защиты коренных народов.


Загрузите дополнительную информацию о национальной технической помощи и обучении, финансируемых FVPSA. ресурсных центров и культурных учреждений. Вы также можете скачать Описание организаций сети ресурсов по домашнему насилию, и инфографику сети услуг по борьбе с домашним насилием .

Домашнее насилие — StatPearls — Книжная полка NCBI

Непрерывное образование

Семейное и домашнее насилие — распространенная проблема в Соединенных Штатах, от которой ежегодно страдают около 10 миллионов человек; каждая четвертая женщина и каждый девятый мужчина становятся жертвами домашнего насилия. Практически все медицинские работники в какой-то момент проведут оценку или лечение пациента, ставшего жертвой домашнего или семейного насилия.Домашнее и семейное насилие включает экономическое, физическое, сексуальное, эмоциональное и психологическое насилие над детьми, взрослыми или пожилыми людьми. Домашнее насилие приводит к ухудшению психологического и физического здоровья, снижению качества жизни, снижению производительности и, в некоторых случаях, смертности. Бытовое и семейное насилие бывает трудно идентифицировать. О многих случаях не сообщается медицинским работникам или правоохранительным органам. В этом упражнении описываются стратегии оценки, отчетности и управления жертвами домашнего насилия и подчеркивается роль коллективной межпрофессиональной помощи этим жертвам.

Цели:

 • Определить эпидемиологию домашнего насилия.

 • Опишите виды домашнего насилия.

 • Объясните проблемы, связанные с сообщением о домашнем насилии.

 • Просмотрите некоторые стратегии межпрофессиональной группы для улучшения координации помощи и коммуникации для выявления домашнего насилия и улучшения результатов для его жертв.

Заработайте кредиты на непрерывное образование (CME / CE) по этой теме.

Введение

Семейное и домашнее насилие, включая жестокое обращение с детьми, насилие со стороны интимного партнера и жестокое обращение с пожилыми людьми, является распространенной проблемой в Соединенных Штатах. По оценкам, насилие в отношении семьи и домашнего здоровья ежегодно затрагивает 10 миллионов человек в Соединенных Штатах. Это национальная проблема общественного здравоохранения, и практически все медицинские работники в какой-то момент оценит или вылечит пациента, ставшего жертвой той или иной формы домашнего или семейного насилия. [1] [2] [3] [4] [5]

К сожалению, каждая форма насилия в семье порождает взаимосвязанные формы насилия.«Цикл жестокого обращения» часто продолжается от подвергшихся воздействию детей до их взрослых отношений и, наконец, до ухода за пожилыми людьми.

Бытовое насилие и насилие в семье включает в себя различные виды жестокого обращения, включая экономическое, физическое, сексуальное, эмоциональное и психологическое, по отношению к детям, взрослым и пожилым людям.

Насилие со стороны интимного партнера включает преследование, сексуальное и физическое насилие, а также психологическую агрессию со стороны нынешнего или бывшего партнера. В Соединенных Штатах каждая четвертая женщина и каждый девятый мужчина становятся жертвами домашнего насилия.Считается, что данные о домашнем насилии занижены. Домашнее насилие затрагивает жертву, семьи, коллег по работе и общество. Это вызывает ухудшение психологического и физического здоровья, снижает качество жизни и приводит к снижению производительности.

Национальные экономические издержки домашнего и семейного насилия оцениваются более чем в 12 миллиардов долларов в год. Ожидается, что в ближайшие 20 лет число заболевших увеличится, что приведет к увеличению численности пожилого населения.

Бытовое насилие и насилие в семье сложно идентифицировать, и о многих случаях не сообщается медицинским работникам или судебным органам.В связи с распространенностью в нашем обществе все медицинские работники, включая психологов, медсестер, фармацевтов, стоматологов, фельдшеров, практикующих медсестер и врачей, будут оценивать и, возможно, лечить жертву или виновника домашнего или семейного насилия. [6] [7 ]

Определения

Семья и домашнее насилие — это жестокое поведение, при котором один человек получает власть над другим человеком.

 • Насилие со стороны интимного партнера обычно включает сексуальное или физическое насилие, психологическую агрессию и преследование.Сюда могут входить бывшие или нынешние интимные партнеры.

 • Жестокое обращение с детьми включает эмоциональное, сексуальное, физическое или пренебрежительное отношение к ребенку младше 18 лет со стороны родителя, опекуна или лица, осуществляющего уход, что приводит к потенциальному вреду, вреду или угрозе причинения вреда.

 • Жестокое обращение с пожилыми людьми — это бездействие или умышленное действие лица, осуществляющего уход, которое причиняет или создает риск причинения вреда пожилому человеку.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC)

Домашнее насилие, супружеское насилие, избиение или насилие со стороны интимного партнера, как правило, представляет собой виктимизацию человека, с которым обидчик имеет интимные или романтические отношения.CDC определяет домашнее насилие как «физическое насилие, сексуальное насилие, преследование и психологическую агрессию (включая акты принуждения) со стороны нынешнего или бывшего интимного партнера».

Бытовое и семейное насилие не знает границ. Это насилие происходит в интимных отношениях независимо от культуры, расы, религии или социально-экономического статуса. Все медицинские работники должны понимать, что насилие в семье, будь то в форме эмоционального, психологического, сексуального или физического насилия, является обычным явлением в нашем обществе, и должны развивать способность распознавать его и обращаться к специалистам.

Насилие Типы жестокого обращения

Типы насилия включают преследование, экономическое, эмоциональное или психологическое, сексуальное, пренебрежение, по доверенности Мюнхаузена и физическое. Домашнее и семейное насилие встречается у всех рас, возрастов и полов. Он не знает культурных, социально-экономических, образовательных, религиозных или географических ограничений. Это может произойти у людей с разной сексуальной ориентацией.

Этиология

Причина, по которой нарушителям необходимо контролировать [8] [9] [10]

 • Проблемы управления гневом

 • Ревность

 • Низкая самооценка

 • Культурные убеждения, которые они имеют право контролировать своего партнера

 • Расстройство личности или психологическое расстройство

 • Поведение, полученное в результате взросления в семье, где было принято домашнее насилие

 • Алкоголь и наркотики, поскольку человек с ограниченными возможностями может менее вероятно, что они будут контролировать насильственные импульсы

Факторы риска

Факторы риска домашнего и семейного насилия включают индивидуальные, взаимоотношения, сообщества и социальные проблемы.Между образованием и домашним насилием существует обратная зависимость. Более низкий уровень образования коррелирует с большей вероятностью домашнего насилия. Жестокое обращение в детстве обычно ассоциируется с совершением насилия в семье во взрослом возрасте. Виновные в домашнем насилии обычно повторяют акты насилия с новыми партнерами. Злоупотребление наркотиками и алкоголем значительно увеличивает количество случаев домашнего насилия.

Дети, ставшие жертвами или свидетелями домашнего и семейного насилия, могут полагать, что насилие является разумным способом разрешения конфликта.Мужчины, которые узнают, что женщин не уважают в равной степени, с большей вероятностью будут жестоко обращаться с женщинами во взрослом возрасте. Женщины, ставшие свидетелями домашнего насилия в детстве, с большей вероятностью станут жертвами своих супругов. Хотя женщины часто становятся жертвами домашнего насилия, гендерные роли можно поменять местами.

Доминирование может включать эмоциональное, физическое или сексуальное насилие, которое может быть вызвано взаимодействием ситуационных и индивидуальных факторов. Это означает, что обидчик узнает о насильственном поведении в своей семье, сообществе или культуре.Они видят насилие и становятся жертвами насилия.

Эпидемиология

Домашнее насилие — серьезная и серьезная проблема общественного здравоохранения. Примерно каждая третья женщина и каждый десятый мужчина в возрасте 18 лет и старше подвергаются домашнему насилию. Ежегодно домашнее насилие является причиной более чем 1500 смертей в Соединенных Штатах. [11] [12] [13]

Жертвы домашнего насилия обычно получают серьезные телесные повреждения, требующие ухода в больнице или клинике. Цена для людей и общества значительна.Ежегодные национальные расходы на медицинские и психиатрические услуги, связанные с острым насилием в семье, оцениваются более чем в 8 миллиардов долларов. Если травма приводит к длительному или хроническому заболеванию, стоимость значительно выше.

Финансовые трудности и безработица способствуют домашнему насилию. Экономический спад связан с увеличением количества звонков на национальную горячую линию по вопросам домашнего насилия.

К счастью, в стране уровень несмертельного домашнего насилия снижается.Считается, что это связано с уменьшением количества браков, уменьшением количества домашних хозяйств, улучшением доступа к приютам для жертв домашнего насилия, улучшением экономического положения женщин и увеличением среднего возраста населения.

Национальный

 • Большинство преступников и жертв не обращаются за помощью.

 • Медицинские работники обычно первыми получают возможность выявить насилие в семье.

 • Медсестры обычно первые медицинские работники, с которыми сталкиваются жертвы.

 • Насилие в семье может быть совершено в отношении женщин, мужчин, родителей и детей.

 • Пятьдесят процентов женщин в отделениях неотложной помощи сообщают о жестоком обращении, и примерно 40% убитых их обидчиком обращались за помощью за 2 года до смерти.

 • Только одна треть идентифицированных полицией жертв домашнего насилия выявляется в отделении неотложной помощи.

 • Медицинским работникам, работающим в отделениях неотложной помощи, необходимо поддерживать высокий индекс подозрений в отношении домашнего насилия, поскольку поддерживающие их члены семьи могут, по сути, быть насильниками.

Жестокое обращение с детьми

Возраст, семейный доход и этническая принадлежность — все это факторы риска как для сексуального, так и для физического насилия. Пол является фактором риска сексуального насилия, но не физического насилия.

Ежегодно в органы по защите детей поступает более 3 миллионов обращений. Несмотря на то, что пострадавшие часто осматриваются первыми, только около 10% обращений поступило от медицинского персонала. Уровень смертности составляет примерно два случая смерти на 100 000 детей.Женщины составляют немногим более половины преступников.

Насилие со стороны интимного партнера

По данным CDC, каждая четвертая женщина и каждый седьмой мужчина испытают физическое насилие со стороны своего интимного партнера в какой-то момент своей жизни. Примерно каждая третья женщина и почти каждый шестой мужчина подвергаются той или иной форме сексуального насилия в течение своей жизни. Насилие со стороны интимного партнера, сексуальное насилие и преследование высоки, причем насилие со стороны интимного партнера происходит более чем у 10 миллионов человек каждый год.

Каждая шестая женщина и каждый 19 мужчина сталкивались с преследованием в течение своей жизни. Большинство преследуют знакомые. Интимный партнер преследует примерно 6 из 10 жертв-женщин и 4 из 10 жертв-мужчин.

Ежегодно по меньшей мере 5 миллионов актов домашнего насилия совершаются в отношении женщин в возрасте 18 лет и старше, причем более 3 миллионов случаев насилия затрагивают мужчин. Хотя большинство событий незначительны, например, схватывание, толкание, толкание, шлепки и удары, серьезные, а иногда и смертельные травмы все же происходят.Ежегодно совершается около 1,5 миллиона изнасилований и физических нападений со стороны интимного партнера женщин и около 800 000 нападений со стороны мужчин. Примерно каждая пятая женщина в какой-то момент своей жизни пережила завершенное изнасилование или попытку изнасилования. Примерно от 1% до 2% мужчин подвергались завершенному изнасилованию или попытке изнасилования.

Частота насилия со стороны интимного партнера снизилась более чем на 60%, с примерно десяти виктимизаций на 1000 человек в возрасте от 12 лет и старше до примерно 4 на 1000.

Пожилые

Из-за занижения данных и сложности выборки получение точной информации о заболеваемости о жестоком обращении с пожилыми людьми и пренебрежении им сложно.Считается, что жестокое обращение с пожилыми людьми встречается у 3–10% пожилых людей.

Пациенты пожилого возраста могут не сообщать об этом из-за страха, вины, невежества или стыда. Клиницисты занижают сведения о жестоком обращении с пожилыми людьми из-за плохого понимания проблемы, непонимания методов и требований к отчетности, а также опасений по поводу конфиденциальности между врачом и пациентом.

Патофизиология

Могут быть обнаружены патологические изменения как у жертв, так и у виновных в домашнем насилии. Определенные заболевания и образ жизни повышают вероятность насилия в семье и домашнего насилия.[13] [14] [15]

Преступники

Хотя исследование не является окончательным, считается, что у виновных в домашнем насилии присутствует ряд характеристик. Злоумышленники склонны:

 • Чаще употреблять алкоголь и запрещенные наркотики, и оценка должна включать вопросы, исследующие алкогольные привычки и насилие.

 • Быть собственником, ревнивым, подозрительным и параноиком.

 • Контролировать повседневную семейную деятельность, в том числе контролировать финансы и общественную деятельность.

 • Страдают заниженной самооценкой

 • Имеют эмоциональную зависимость, которая обычно возникает у обоих партнеров, но в большей степени у обидчика

Дети

Домашнее насилие приводит к эмоциональному ущербу, который оказывает продолжающееся действие по мере взросления жертвы.

 • Примерно 45 миллионов детей будут подвергаться насилию в детстве.

 • Примерно 10% детей ежегодно подвергаются домашнему насилию, а 25% подвергаются как минимум 1 событию в детстве.

 • Девяносто процентов являются непосредственными свидетелями насилия.

 • Мужчины, которые бьют своих жен, бьют детей в 30-60% случаев.

 • Дети, ставшие свидетелями домашнего насилия, подвергаются повышенному риску насилия при свиданиях, и им труднее поддерживать партнерские отношения и воспитывать детей.

 • Дети, ставшие свидетелями домашнего насилия, подвергаются повышенному риску посттравматического стрессового расстройства, агрессивного поведения, тревожности, нарушений развития, трудностей во взаимодействии со сверстниками, академических проблем, и они чаще злоупотребляют психоактивными веществами.

 • Дети, подвергшиеся домашнему насилию, часто становятся жертвами насилия.

 • Дети, ставшие свидетелями и жертвами домашнего насилия, подвергаются большему риску неблагоприятных психосоциальных последствий.

 • От 80 до 90% жертв домашнего насилия жестоко обращаются со своими детьми или пренебрегают ими.

 • Подростки, подвергшиеся насилию, не могут сообщать о насилии. Лица в возрасте от 12 до 19 лет сообщают только об одной трети преступлений против них, по сравнению с половиной в старших возрастных группах

Беременные и женщины

Американский колледж акушеров и гинекологов (ACOG) рекомендует все женщины должны быть обследованы на предмет признаков и симптомов домашнего насилия во время регулярных и дородовых посещений.Провайдеры должны предлагать поддержку и справочную информацию.

 • Насилие в семье ежегодно затрагивает примерно 325 000 беременных женщин.

 • Среднее зарегистрированное распространенность во время беременности составляет приблизительно 30% эмоционального насилия, 15% физического насилия и 8% сексуального насилия.

 • Бытовое насилие более распространено среди беременных женщин, чем преэклампсия и гестационный диабет.

 • Репродуктивное насилие может иметь место и включает зачатие вопреки желанию партнера, запрещая партнеру использовать противозачаточные средства.

 • Поскольку большинство беременных женщин получают дородовую помощь, это отличное время для оценки домашнего насилия.

Опасность домашнего насилия особенно велика, так как риску подвергаются и мать, и плод. Медицинские работники должны знать о психологических последствиях домашнего насилия во время беременности. У беременных женщин, подвергшихся насилию, больше стресса, депрессии и алкогольной зависимости. Эти условия могут нанести вред плоду.

Геи, лесбиянки, бисексуалы и трансгендеры

Домашнее насилие происходит в парах геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров, и считается, что уровень насилия сравним с гетеросексуальными женщинами и составляет примерно 25%.

 • Среди мужчин, живущих с партнерами-мужчинами, больше случаев домашнего насилия, чем среди мужчин, живущих с партнерами-женщинами.

 • Женщины, живущие с партнерами-женщинами, меньше подвергаются домашнему насилию, чем женщины, живущие с мужчинами.

 • Трансгендеры имеют более высокий риск домашнего насилия. Жертвы трансгендеров примерно в два раза чаще подвергаются физическому насилию.

Жертвы-геи, лесбиянки, бисексуалы и трансгендеры могут неохотно сообщать о домашнем насилии.Частично проблема может заключаться в том, что службы поддержки, такие как приюты, группы поддержки и горячие линии, не всегда доступны. Это приводит к изолированным и лишенным поддержки жертвам. Медицинские работники должны стремиться быть полезными при работе с пациентами-геями, лесбиянками, бисексуалами и трансгендерами.

Мужчины

Обычно домашнее насилие совершается мужчинами в отношении женщин; однако женщины могут проявлять агрессивное поведение по отношению к своим партнерам-мужчинам.

 • Примерно 5% мужчин убиты своими интимными партнерами.

 • Ежегодно около 500 000 женщин подвергаются физическому насилию или изнасилованию со стороны интимного партнера по сравнению со 100 000 мужчин.

 • Три из 10 женщин в какой-то момент подвергаются преследованию, физическому насилию или изнасилованию со стороны интимного партнера, по сравнению с 1 из каждых 10 мужчин.

 • Изнасилование в основном совершается другими мужчинами, в то время как женщины применяют другие формы насилия в отношении мужчин.

Хотя женщины являются наиболее частыми жертвами домашнего насилия, работники здравоохранения должны помнить, что жертвами могут быть и мужчины, и их следует обследовать при наличии показаний.

Пожилые

Пожилые люди часто подвергаются жестокому обращению со стороны своих супругов, детей или родственников.

 • Ежегодно примерно 2% пожилых людей подвергаются физическому насилию, 1% — сексуальному насилию, 5% — пренебрежению, 5% — финансовому насилию и 5% — эмоциональному насилию.

 • По оценкам, годовая частота жестокого обращения с пожилыми людьми составляет от 2% до 10%, при этом властям сообщается только об 1 из 15 случаев.

 • Примерно одна треть домов престарелых сообщила по крайней мере об 1 случае физического насилия в год.

 • Десять процентов персонала домов престарелых сообщают о физическом насилии по отношению к пожилым резидентам.

Насилие в семье пожилых людей может быть материальным или физическим. Пожилых можно контролировать финансово. Старейшины часто не решаются сообщать о жестоком обращении, если это их единственный попечитель. Жертвы часто бывают зависимыми, немощными, изолированными или умственно отсталыми. Медицинские работники должны знать о высокой частоте жестокого обращения в этой группе населения.

Анамнез и медосмотр

Анамнез и медицинский осмотр должны соответствовать возрасту жертвы.

Жестокое обращение с детьми

Наиболее частыми травмами являются переломы, ушибы, синяки и внутренние кровотечения. Неожиданные травмы у младенцев до ходьбы должны быть исследованы. Опекун должен объяснить необычные травмы ушей, шеи или туловища; в противном случае следует провести расследование этих травм.

Дети, подвергшиеся насилию, могут быть неухоженными и / или недоедать. Они могут демонстрировать неадекватное поведение, например агрессию, или, возможно, быть застенчивыми, замкнутыми и иметь плохие коммуникативные навыки.Другие могут быть деструктивными или гиперактивными. Посещаемость школы обычно плохая.

Жестокое обращение со стороны интимного партнера

Примерно одна треть женщин и одна пятая мужчин станут жертвами насилия. Наиболее частые места травм — голова, шея и лицо. Одежда может покрывать травмы тела, груди, гениталий, прямой кишки и ягодиц. Следует проявлять подозрительность, если история болезни не соответствует травме. Защитные травмы могут быть на предплечьях и кистях рук. У пациента могут быть психологические признаки и симптомы, такие как беспокойство, депрессия и усталость.

Медицинские жалобы могут быть конкретными или неопределенными, такими как головные боли, сердцебиение, боль в груди, болезненный половой акт или хроническая боль.

Насилие со стороны интимного партнера: беременность и женщины

Насилие во время беременности может стать причиной до 10% госпитализаций беременных. Существует ряд исторических и физических данных, которые могут помочь поставщику выявлять лиц, подвергающихся риску.

Если исследователь обнаруживает признаки или симптомы, он должен приложить все усилия, чтобы осмотреть пациента наедине, объясняя пациенту конфиденциальность.Обязательно задавайте заботливые, чуткие вопросы и вежливо слушайте ответы, не отвлекаясь.

Насилие со стороны интимного партнера: однополые

Жестокое обращение с однополым партнером является обычным явлением, и его бывает трудно идентифицировать. Более 35% гетеросексуальных женщин, 40% лесбиянок, 60% бисексуальных женщин подвергаются домашнему насилию. У мужчин заболеваемость несколько ниже. Помимо обычных случаев жестокого обращения, преступники могут пытаться контролировать своих партнеров, угрожая предать огласке свои сексуальные предпочтения.

Поставщик должен знать, что для помощи жертвам доступно меньше ресурсов; кроме того, у преступника и жертвы могут быть одни и те же друзья или группы поддержки.

Насилие со стороны интимного партнера: мужчины

На мужчин приходится до 15% всех случаев насилия со стороны домашнего партнера. Жертвы-мужчины также реже обращаются за медицинской помощью, поэтому данные о заболеваемости могут быть занижены. У этих жертв может быть история жестокого обращения с детьми.

Жестокое обращение с пожилыми людьми

Медицинские работники должны расспрашивать пожилых пациентов о жестоком обращении, даже если признаки отсутствуют.

Факторы риска

 • Деменция

 • Патологические характеристики преступников, включая слабоумие, психические заболевания, злоупотребление наркотиками и алкоголем

 • Совместное проживание с обидчиком

 • Оценка

  Установление того, что травмы связаны с домашним насилием, является сложной задачей. Приоритетом являются травмы, угрожающие жизни и конечностям.После стабилизации состояния и физического обследования могут быть показаны лабораторные анализы, рентген, КТ или МРТ. Важно, чтобы медицинские работники сначала обратились к основной проблеме, из-за которой пострадавший был доставлен в отделение неотложной помощи. [1] [16] [17] [18]

  • Оценка должна начинаться с подробного анамнеза и физического осмотра. Клиницисты должны проверять всех женщин на предмет домашнего насилия и направлять женщин с положительным результатом. Сюда входят женщины, у которых нет признаков или симптомов жестокого обращения.Во всех медицинских учреждениях должен быть план, предусматривающий обследование, обследование и направление пациентов на случаи насилия со стороны интимного партнера. Протоколы должны включать направление, документацию и последующее наблюдение.

  • Медицинские работники и администраторы должны знать о таких проблемах, как препятствия на пути выявления домашнего насилия: отсутствие обучения, нехватка времени, деликатный характер проблем и отсутствие конфиденциальности для решения проблем.

  • Хотя профессиональная осведомленность и осведомленность общественности повысились, многие пациенты и медицинские работники все еще не решаются обсуждать жестокое обращение.

  • Пациенты с признаками и симптомами домашнего насилия должны быть обследованы. Очевидные признаки физического характера: синяки, укусы, порезы, переломы, сотрясения мозга, ожоги, ножевые или огнестрельные ранения.

  • Типичные бытовые травмы включают ушибы головы, лица, шеи, груди, груди, живота и травмы опорно-двигательного аппарата. Случайные травмы чаще затрагивают конечности тела. Жертвы жестокого обращения, как правило, имеют множественные травмы на разных стадиях заживления, от острых до хронических.

  • Жертвы домашнего насилия могут иметь эмоциональные и психологические проблемы, такие как тревога и депрессия. Жалобы могут включать боли в спине, животе, головные боли, усталость, беспокойство, снижение аппетита и бессонницу. Женщины чаще страдают астмой, синдромом раздраженного кишечника и диабетом.

  Оценка

  Предполагая, что пациент находится в стабильном состоянии и не испытывает боли, после раскрытия информации о насилии следует провести детальную оценку пострадавших.Оценка безопасности является приоритетом. Список стандартных подготовленных вопросов может помочь уменьшить неопределенность в оценке пациента. Если есть признаки непосредственной опасности, обратитесь в службу поддержки, приют, горячую линию для жертв или в судебные органы.

  • Если непосредственная опасность отсутствует, оценка должна быть сосредоточена на психическом и физическом здоровье и установить историю жестокого обращения в настоящее время или в прошлом. Эти ответы определяют соответствующее вмешательство.

  • Во время первоначальной оценки практикующий должен быть внимателен к культурным убеждениям пациента.Включение оценки культурной восприимчивости в анамнез жертв домашнего насилия может позволить более эффективное лечение.

  • Пациенты, пострадавшие от домашнего насилия, могут нуждаться или не нуждаться в направлении. Многие опасаются за свою жизнь и финансовое благополучие. Следовательно, они могут взвесить компромисс, оставив насильника, что приведет к потере поддержки и, возможно, ответственности за заботу о детях в одиночку. Поставщик медицинских услуг должен заверить пациента, что решение является добровольным и что поставщик поможет независимо от решения.Цель состоит в том, чтобы сделать ресурсы доступными, безопасными и усилить поддержку.

  • Если пациент решает оставить свою текущую ситуацию, ему следует предоставить информацию для направления в местный приют для жертв домашнего насилия для оказания помощи жертве.

  • Если есть опасность для жизни или здоровья либо доказательства травмы, пациента следует направить к местным правоохранительным органам.

  • Консультанты часто включают социальных работников, психиатров и психологов, специализирующихся на уходе за пострадавшими партнерами и детьми.

  Тестирование

  Дети

  Необходимо подробно изучить анамнез и провести тщательный физический осмотр. При подозрении на травму головы рассмотрите возможность консультации офтальмолога для проведения непрямой офтальмоскопии.

  Лаборатория

  Лабораторные исследования часто важны для судебной экспертизы и уголовного преследования. Иногда некоторые заболевания могут имитировать симптомы, подобные жестокому обращению с детьми. Как следствие, они должны быть исключены.

  Моча

  • Анализ мочи можно использовать в качестве скрининга на заболевания, передающиеся половым путем, травм мочевого пузыря или почек, а также токсикологический скрининг.

  Гематология

  При наличии синяков или ушибов нет необходимости оценивать нарушение свертываемости крови, если травмы соответствуют истории злоупотреблений. Некоторые тесты могут быть ложно завышены, поэтому педиатр или гематолог, специализирующийся на жестоком обращении с детьми, должен проверить эти тесты или проверить их.

  Травма желудочно-кишечного тракта и груди

  • Рассмотрите возможность проведения скрининговых тестов печени и поджелудочной железы, таких как АСТ, АЛТ и липаза. Если АСТ или АЛТ выше 80 МЕ / л или липаза выше 100 МЕ / л, рассмотрите КТ брюшной полости и таза с внутривенным контрастированием.

  • Наибольшему риску подвержены пациенты с тяжелой травмой головы, переломами, тошнотой, рвотой или отклонением от нормы по шкале комы Глазго менее 15.

  Визуализация

  Оценка детского скелета может доказать сложно для неспециалиста, поскольку есть тонкие отличия от взрослых, такие как черепные швы и неполный рост костей.Перелом можно неверно истолковать. Если есть опасения по поводу жестокого обращения, обратитесь к рентгенологу.

  Визуализация: исследование скелета

  Исследование скелета показано детям младше 2 лет с подозрением на физическое насилие. Частота скрытых переломов достигает 1 из 4 среди детей младше 2 лет, подвергшихся физическому насилию. Врач должен рассмотреть возможность скрининга всех братьев и сестер младше 2 лет.

  Обследование скелета должно включать 2 вида каждой конечности; переднезадний и боковой череп; и боковая часть груди, позвоночника, живота, таза, рук и ног.Радиолог должен просмотреть снимки на предмет наличия классических метафизарных поражений и заживающих переломов, чаще всего задних ребер. «Бэбиграмма», включающая только 1 снимок всего тела, не является адекватным исследованием скелета.

  Переломы скелета реконструируются с разной скоростью, которая зависит от возраста, местоположения и состояния питания пациента.

  Визуализация: CT

  При подозрении на жестокое обращение или травму головы всем детям в возрасте шести месяцев и младше или детям младше 24 месяцев при подозрении на внутричерепную травму следует проводить компьютерную томографию головы.Клиницисты должны иметь низкий порог для проведения компьютерной томографии головы при подозрении на жестокое обращение, особенно у младенцев младше 12 месяцев.

  КТ брюшной полости и таза с внутривенным контрастированием показана детям без сознания, при наличии травм брюшной полости, таких как ссадины, синяки, болезненность, отсутствие или снижение шумов кишечника, боль в животе, тошнота или рвота, или повышение AST, АЛТ более 80 МЕ / л или липаза более 100 МЕ / л.

  Специальная документация

  Перед лечением травм необходимо сделать фотографии.

  Интимный партнер и старейшина

  Лаборатория

  Оцените признаки обезвоживания, электролитных нарушений, инфекции, злоупотребления психоактивными веществами, неправильного приема лекарств и недоедания.

  Визуализация

  • Рентгеновские снимки ушибов нежных частей тела для выявления переломов

  • КТ головы для оценки внутричерепного кровотечения в результате жестокого обращения или причин измененного психического статуса

  Другое

  Сбор доказательств

  Бытовое и семейное насилие обычно приводит к судебному преследованию преступника.Желательно вызвать группу, специализирующуюся на домашнем насилии, для помощи в сборе улик.

  В каждом медицинском учреждении должна быть письменная процедура упаковки и маркировки образцов и поддержания цепочки поставок. Сотрудники правоохранительных органов часто помогают со сбором доказательств и предоставляют специальные комплекты.

  Важно избегать уничтожения улик. Доказательства включают образцы тканей, кровь, мочу, слюну, вагинальные и ректальные образцы. Можно собрать слюну от укусов; место укуса протирают смоченной водой ватной палочкой.

  Одежда, испачканная кровью, слюной, спермой и рвотой, должна быть сохранена для судебно-медицинской экспертизы.

  Лечение / ведение

  Приоритетом являются азбука и надлежащее рассмотрение поступающих жалоб. Однако, как только состояние пациента стабилизируется, персонал службы экстренной медицинской помощи может выявить проблемы, связанные с насилием. [19] [20] [21]

  Отделение неотложной помощи и офисное обслуживание

  Меры, которые следует рассмотреть, включают:

  • Убедитесь, что созданы безопасные условия.

  • Диагностика физических травм и других медицинских или хирургических проблем.

  • Лечение острых физических или опасных для жизни травм.

  • Определите возможные источники домашнего насилия.

  • Установить домашнее насилие как диагноз.

  • Убедите пациента, что он не виноват.

  • Оцените эмоциональный статус и угостите.

  • Задокументируйте анамнез, обследование и вмешательства.

  • Определите риски для жертвы и оцените варианты безопасности.

  • Посоветуйте пациенту, что насилие может усилиться.

  • Определите, требуется ли юридическое вмешательство, и сообщите о злоупотреблениях, когда это необходимо или требуется.

  • Разработайте план последующих действий.

  • Предлагайте варианты убежища, юридические услуги, консультации и способствуйте такому направлению.

  Медицинская карта

  Медицинская карта часто является доказательством, используемым для осуждения обидчика.Плохая таблица документов может привести к тому, что злоумышленник отпустит и снова нападет.

  Диаграмма должна включать подробную документацию об оценке, лечении и направлениях.

  • Опишите оскорбительное событие и текущие жалобы, используя собственные слова пациента.

  • Включите поведение пациента в запись.

  • Включите проблемы со здоровьем, связанные с жестоким обращением.

  • Укажите имя, родство и адрес предполагаемого преступника.

  • Медицинский осмотр должен включать описание травм пациента, включая расположение, цвет, размер, количество и степень возраста синяков и ушибов.

  • Задокументируйте травмы с анатомическими схемами и фотографиями.

  • Включите имя пациента, номер медицинской карты, дату и время фотографии, а также свидетелей на обратной стороне каждой фотографии.

  • Порванную и поврежденную одежду также следует фотографировать.

  • Задокументируйте травмы, нечеткие на фотографиях со штриховыми рисунками.

  • При сексуальном посягательстве соблюдайте протоколы медицинского осмотра и сбора доказательств.

  Распоряжение

  Если пациент не хочет идти в приют, предоставьте номера телефонов горячей линии по вопросам домашнего насилия или кризисных ситуаций и служб поддержки для возможного дальнейшего использования. Дайте пациенту инструкции, но помните, что письменные материалы могут представлять опасность после возвращения пациента домой.

  Помните

  • Сорок процентов жертв домашнего насилия никогда не обращаются в полицию.

  • Из числа женщин, ставших жертвами домашнего убийства, 44% обращались в отделение неотложной помощи больницы в течение 2 лет после убийства.

  • Медицинские работники предоставляют возможность жертвам домашнего насилия получить помощь.

  Дифференциальный диагноз

  Дифференциальный диагноз зависит от типа травмы и возраста.

  Ребенок

  Травма головы a

  Ушибы и ушибы

  Ожоги

 • 00

 • 000
 • 000
 • 000
 • 9 Рождение
 • Врожденный сифилис

 • Злокачественные новообразования

 • Несовершенный остеогенез

 • Остеомиелит

 • Рахит

 • 62

  Рахит

 • 62

  Психическое здоровье

  Социальное лечение

  После вмешательства все формы жестокого обращения могут быть повторяющимися и усугубляющимися проблемами, и прогноз выздоровления плохой.Без лечения домашнее и семейное насилие обычно повторяется и усиливается как по частоте, так и по степени тяжести. [3] [22] [23]

  У детей вероятность неблагоприятных исходов особенно высока, поскольку жестокое обращение имеет последствия на всю жизнь. Помимо борьбы с последствиями физических травм, психические последствия могут быть катастрофическими. Исследования указывают на значительную связь между сексуальным насилием над детьми и повышенным риском психических расстройств в более позднем возрасте. Вероятность продолжения цикла насилия с детства очень высока.

  Дети, выросшие в семьях, подвергшихся сексуальному насилию, могут развиться:

  Результаты для здоровья

  Существует множество известных и предполагаемых отрицательных последствий для здоровья в результате насилия в семье и домашнего насилия. Переломы костей, черепно-мозговые травмы и внутренние повреждения имеют долгосрочные последствия.

  У пациентов также могут развиться множественные сопутствующие заболевания, такие как:

  Жемчуг и другие проблемы

  Скрининг: инструменты

  • Американская академия педиатров предлагает бесплатные руководства по истории болезни, физическому, диагностическому тестированию, документации и лечению. , а также правовые вопросы в случаях подозрения в жестоком обращении с детьми.

  • Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предлагает несколько шкал для оценки семейных отношений, включая риски жестокого обращения с детьми.

  • Медицинский осмотр по-прежнему является наиболее важным диагностическим инструментом для выявления жестокого обращения. Ребенка или взрослого, подозреваемого в жестоком обращении, следует раздеть и провести всесторонний медицинский осмотр. Кожу следует обследовать на предмет синяков, укусов, ожогов и травм на разных этапах заживления. Осмотрите сетчатку на наличие кровоизлияний, субдуральных кровоизлияний, разрыва барабанной перепонки, отека мягких тканей, синяков во рту, переломов зубов и повреждений органов.

  Скрининг: рекомендации

  • Оцените наличие органических заболеваний и лекарств, имитирующих злоупотребление.

  • Оценивать пациентов и лиц, осуществляющих уход, по отдельности

  • Клиницисты должны регулярно проверять на предмет насилия в семье, домашнего насилия и жестокого обращения с пожилыми

  • Индекс подозрений в отношении жестокого обращения с пожилыми людьми может использоваться для оценки жестокого обращения с пожилыми людьми

  • Скрининг когнитивных нарушений до проверки на жестокое обращение со стороны пожилых людей

  • Типичная травма более подозрительна

  Риски

  Юридические

  Важно знать федеральные законы и законы штата, регулирующие домашнее и семейное насилие.Помните, что сообщение в правоохранительные органы о домашнем насилии и насилии в семье не отменяет наличия подробной документации в медицинской карте.

  • Избиение является преступлением, и пациент должен знать, что ему доступна помощь. Если пациенту нужна юридическая помощь, следует вызвать местную полицию.

  • В некоторых юрисдикциях подача сообщений о домашнем насилии является обязательной. Пациенту следует объяснить юридическое обязательство сообщать о жестоком обращении.

  • Пациент должен быть проинформирован о том, как местные власти обычно реагируют на такие сообщения, и о последующих процедурах.Устранение риска репрессалий, потребности в убежище и, возможно, чрезвычайного защитного приказа (имеется в каждом штате и округе Колумбия).

  • Если есть вероятность, что безопасность пациента будет поставлена ​​под угрозу, клиницист должен работать с пациентом и властями, чтобы наилучшим образом защитить пациента при соблюдении юридических обязательств по отчетности.

  • Клиническая роль в ведении пострадавшего пациента выходит за рамки соблюдения законов, требующих отчетности; основная обязанность — защитить жизнь пациента.

  • Врач должен помочь уменьшить потенциальный вред, который может возникнуть в результате сообщения, обеспечить надлежащий постоянный уход и обеспечить безопасность пациента.

  • Если пациент желает, и это приемлемо для полиции, медицинский работник должен оставаться на собеседовании.

  • Медицинская карта должна отражать происшествие, описанное пациентом, и любые результаты медицинского осмотра. Включите дату и время составления отчета, а также имя и номер значка офицера.

  Национальные законы

  Федеральный закон о профилактике и лечении жестокого обращения с детьми (CAPTA)

  В каждом штате есть особые законы о жестоком обращении с детьми. Федеральное законодательство содержит руководящие принципы определения актов, составляющих жестокое обращение с детьми. Руководящие принципы предполагают, что жестокое обращение с детьми включает действие или недавнее нарушение, которое представляет неминуемый риск серьезного вреда. Это включает в себя любое недавнее действие или бездействие со стороны родителя или опекуна, которое привело к смерти, физическому или эмоциональному ущербу, сексуальному насилию или эксплуатации.

  Закон о правосудии для пожилых людей

  Закон о правосудии для пожилых людей предусматривает стратегии по снижению вероятности жестокого обращения, пренебрежения и эксплуатации пожилых людей. В Законе используются три важных подхода:

  Закон о безопасности пациентов и жестоком обращении

  Закон о насилии в отношении женщин признает федеральным преступлением пересечение границ штата с целью преследования, преследования или причинения физического вреда партнеру; или въехать в страну или покинуть ее с нарушением охранного ордера. Владение огнестрельным оружием или боеприпасами при наложении охранного ордера или при осуждении за квалифицируемое преступление, как насилие в семье, является нарушением.

  Улучшение результатов команды здравоохранения

  Бытовое насилие может быть трудно раскрыть, когда жертва напугана, особенно когда она обращается в отделение неотложной помощи или в офис практикующего врача. Ключевым моментом является составление протокола оценки и поддержание осведомленности о возможности того, что домашнее и семейное насилие может быть причиной признаков и симптомов пациента.

  Более 80% жертв домашнего и семейного насилия обращаются за помощью в больницу; другие могут обращаться за помощью в медицинские учреждения, включая стоматологов, терапевтов и другие медицинские учреждения.Обычный скрининг должен проводиться всеми практикующими врачами, включая медсестер, врачей, помощников врача, дантистов, практикующих медсестер и фармацевтов. Межпрофессиональная координация скрининга является важным компонентом защиты жертв и минимизации негативных последствий для здоровья. Вмешательства бригады медицинских работников снижают заболеваемость и смертность, связанные с домашним насилием. Документация жизненно важна и является юридическим обязательством.

  • Медицинские работники, включая медсестру, должны документировать все выводы и рекомендации в медицинской карте, включая сделанные заявления, отрицающие жестокое обращение

  • Если допущено насилие в семье, документация должна включать анамнез, результаты физикального обследования, лабораторные и рентгенографические данные, любые вмешательства и сделанные направления.

  • Если есть существенные выводы, которые можно записать, следует включить изображения.

  • Медицинская карта может стать судебным документом; быть объективным и точным.

  • Медицинские работники должны назначить повторный прием.

  • Заверение в том, что дополнительная помощь доступна в любое время, имеет решающее значение для защиты пациента от травм и разрыва цикла жестокого обращения.

  • Привлекайте социального работника как можно раньше

  • Не выписывайте пациента, пока не будет создано безопасное убежище.

  Ресурсы

  Национальный

  Следующие агентства предоставляют национальную помощь жертвам домашнего и семейного насилия:

  • Центры по контролю и профилактике заболеваний (800-CDC-INFO (232-4636) ) / TTY: 888-232-6348

  • Помощь детям: Национальная горячая линия по вопросам жестокого обращения с детьми: (800-4-A-CHILD (2-24453))

  • Коалиция профсоюзов женщин (cluw.org): 202-466-4615

  • Корпоративный альянс по борьбе с насилием со стороны конечного партнера: 309-664-0667

  • Работодатели по борьбе с насилием в семье: 508-894-6322

  • Будущее без насилия: 415-678-5500 / TTY 800-595-4889

  • Love Is Respect: Национальная телефонная линия помощи при свиданиях с подростками: 866-331-9474 / TTY: 866-331-8453

  • Национальный центр по борьбе с домашним и сексуальным насилием

  • Национальный центр по вопросам Жестокое обращение с пожилыми

  • Национальная коалиция против домашнего насилия (www.ncadv.org)

  • Национальная сеть по искоренению домашнего насилия: 202-543-5566

  • Национальная организация помощи жертвам

  • Национальный ресурсный центр по домашнему насилию: 800-537-2238

  • Национальный Ресурсный центр по сексуальному насилию: 717-909-0710

  Дополнительное образование / обзорные вопросы

  Ссылки

  1.
  Сапкота Д., Бэрд К., Сайто А., Андерсон Д.Меры по сокращению и / или борьбе с насилием в семье среди беременных женщин в странах с низким и средним уровнем доходов: систематический обзор. Syst Rev.2 апреля 2019 г .; 8 (1): 79. [Бесплатная статья PMC: PMC6889323] [PubMed: 30940204]
  2.
  Кляйн Л. Б., Чесворт Б. Р., Хауленд-Майерс Дж. Р., Ризо К. Ф., Мэйси Р. Дж.. Жилищные меры для переживших насилие со стороны интимного партнера: систематический обзор. Травма, насилие, насилие. 2021 Апрель; 22 (2): 249-264. [PubMed: 30
  8]
  3.
  Мари-Митчелл А., Костоланский Р.Систематический обзор испытаний по улучшению результатов детей, связанных с неблагоприятным детским опытом. Am J Prev Med. 2019 Май; 56 (5): 756-764. [PubMed: 30
 • 1]

  4.
  Льюис Н.В., Доурик А., Сохал А., Федер Г., Гриффитс С. Внедрение программы идентификации и направления для повышения безопасности пациентов, переживших насилие в семье и жестокое обращение: теория, основанная на смешанный метод оценки процесса. Сообщество здравоохранения. Июль 2019; 27 (4): e298-e312. [Бесплатная статья PMC: PMC6617800] [PubMed: 30868711]
  5.
  Sarkar R, Ozanne-Smith J, Bassed R. Систематический обзор моделей орофациальных травм у детей и подростков, подвергшихся физическому насилию. Травма, насилие, насилие. 2021 Янв; 22 (1): 136-146. [PubMed: 30852989]
  6.
  Гао С., Ассинк М., Лю Т., Чан К.Л., Ип П. Связи между чувствительностью отторжения, агрессией и виктимизацией: метааналитический обзор. Травма, насилие, насилие. 2021 Январь; 22 (1): 125-135. [PubMed: 30813848]
  7.
  Zeppegno P, Gramaglia C, di Marco S, Guerriero C, Consol C, Loreti L, Martelli M, Marangon D, Carli V, Sarchiapone M.Самоубийство с убийством интимного партнера: мини-обзор литературы (2012-2018). Curr Psychiatry Rep.21 февраля 2019; 21 (3): 13. [PubMed: 30788614]
  8.
  Hackenberg EAM, Саллинен В., Хандолин Л., Кольонен В. Жертвы жестокого насилия со стороны интимного партнера остаются без правозащитного вмешательства в палатах неотложной помощи: проспективное обсервационное исследование. J Interpers Violence. 2019 27 марта;: 886260519837649. [PubMed: 30

  5]

  9.
  Готлиб А., Махабир М. Влияние нескольких типов насилия со стороны интимного партнера на участие матерей в уголовном правосудии.J Interpers Violence. 2019 Янв 02;: 886260518820705. [PubMed: 30600751]
  10.
  Роско Л.А., Шенк Д.П. Жертва жестокого обращения или хулиган? Дело 800-фунтового человека. Наррат Инк Биоэт. 2018; 8 (3): 261-271. [PubMed: 30595593]
  11.
  Вахи А., Залески К.Л., Лампе Дж., Беван П., Коски А. Жизненный опыт детских браков в Соединенных Штатах. Социальная работа Общественное здравоохранение. 2019; 34 (3): 201-213. [PubMed: 30747055]
  12.
  Harland KK, Peek-Asa C, Saftlas AF.Насилие со стороны интимного партнера и контроль поведения, с которым сталкиваются пациенты отделения неотложной помощи: различия по сексуальной ориентации и гендерной идентификации. J Interpers Violence. 2018 22 ноября;: 886260518812070. [Бесплатная статья PMC: PMC7034778] [PubMed: 30465625]
  13.
  Цзян Й., ДеБаре Д., Коломер И., Уэсли Дж., Сиберри Дж., Винер-Браун С. Характеристики жертв и подозреваемых в убийствах, связанных с домашним насилием — Система сообщений о насильственных смертях в Род-Айленде, 2004-2015 гг. R I Med J (2013).2018 декабря 03; 101 (10): 58-61. [PubMed: 30509011]
  14.
  Stone LB, Амоле М.С., Цирановски JM, Swartz HA. История эмоционального насилия в детстве предсказывает более низкую высокочастотную вариабельность сердечного ритма в состоянии покоя у женщин с депрессией. Psychiatry Res. 2018 ноя; 269: 681-687. [Бесплатная статья PMC: PMC6223021] [PubMed: 30273892]
  15.
  Hansen JB, Killough EF, Moffatt ME, Knapp JF. Кровоизлияния в сетчатку: тяжелая травма головы или нет? Педиатр Emerg Care. 2018 сентябрь; 34 (9): 665-670.[PubMed: 30180101]
  16.
  Скотт С. Дезагрегирование насилия: понимание упадка. J Interpers Violence. 2019 21 марта;: 886260519838496. [PubMed: 30896326]
  17,
  Lifflander AL. Тяжелые времена и тяжелые остановки. ДЖАМА. 2019 5 марта; 321 (9): 837-838. [PubMed: 30835312]
  18.
  Сайвиц К.Дж., Уэллс К.Р., Ларсон Р.П., Хоббс С.Д. Влияние поддержки интервьюером на память и внушаемость детей: систематический обзор и метаанализ экспериментальных исследований.Травма, насилие, насилие. 2019 Янв; 20 (1): 22-39. [PubMed: 30803408]
  19.
  Джордан К.С., Стилман С.Х., Лири М., Варела-Гонсалес Л., Ласситер С.Л., Монмини Л., Беллоу Э.Ф. Сексуальное насилие в педиатрии: межпрофессиональный подход к оптимизации неотложной помощи. J Forensic Nurs. 2019 Янв / Март; 15 (1): 18-25. [PubMed: 30789466]
  20.
  Целевая группа профилактических услуг США. Карри SJ, Крист AH, Оуэнс Д.К., Барри MJ, Caughey AB, Davidson KW, Doubeni CA, Epling JW, Grossman DC, Kemper AR, Kubik M, Landefeld CS, Mangione CM, Silverstein M, Simon MA, Tseng CW, Wong JB .Вмешательства для предотвращения жестокого обращения с детьми: Рекомендация рабочей группы США по профилактическим услугам. ДЖАМА. 2018 27 ноября; 320 (20): 2122-2128. [PubMed: 30480735]
  21.
  Уордл Д., Финнерти Ф. Работа группы специальных интересов BASHH по вопросам сексуального насилия. Половая трансмиссия. 2018 декабрь; 94 (8): 552. [PubMed: 30467125]
  22.
  Hawcroft C, Hughes R, Shaheen A, Usta J, Elkadi H, Dalton T.

You may also like

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.